Zespół Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Monopol Wódczany” w Łodzi

Jednym z najlepiej zachowanych zespołów zabudowy przemysłowej w Łodzi są dawne Zakłady Przemysłu Spirytusowego z przełomu XIX i XX w. Obecnie czekają one na nowe zagospodarowanie.

Opis

W skład zespołu zabudowy przemysłowej wchodzą: laboratorium i morsownia, biurowiec, budynek produkcyjny, budynek filtracji, magazyn i przepompownia, magazyn spirytusu i denaturatu oraz kotłownia. Część budynków zachowała oryginalne cechy stylowe, nawiązujące do średniowiecznej architektury obronnej. Widać to przede wszystkim w głównym budynku produkcyjnym, stojącym równolegle do ul. Kopcińskiego.

Data lub czas powstania

XIX w.

Fabryka była budowana w latach 1896–1902.

Materiał budowlany

Budynki murowane, z cegły.

Historia

Zakłady Przemysłu Spirytusowego powstały w latach 1896–1902. W latach 1919–1926 znajdowała się w tym miejscu także fabryka Monopolu Tytoniowego. Produkcja alkoholu utrzymana była w Łodzi do początków XXI w. Obecnie teren pofabryczny pozostaje niezagospodarowany.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Zespół Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Monopol Wódczany” w Łodzi, nr rej.: A/355/1-8 z 1994-10-25

Położenie obiektu

Zespół dawnego Monopolu Wódczanego znajduje się we wschodniej części centrum Łodzi, pomiędzy ulicami Kopcińskiego, Piłsudskiego i Wydawniczą.

Dostępność

Obiekt obecnie niedostępny, bardzo dobrze widoczny zza ogrodzenia od strony ulic Kopcińskiego i Wydawniczej. Dawny budynek administracyjny dziś wykorzystywany jako siedziba łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest ogólnodostępny.