Pałacyk łowczego w Makowie

Neogotycki dwór wybudowany na początku XIX w. Budynek w bardzo dobrym stanie, obecnie służy jako obiekt hotelowy.

Data lub czas powstania

1820 r. (XIX w.)

Materiał budowlany

Obiekt murowany – cegła, otynkowany

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Pałacyk łowczego w Makowie, nr rej.: 987/A z 1995-02-13
  • Pałacyk łowczego w Makowie - Ogrodzenie, nr rej.: 987/A z 1995-02-13