Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy, obecnie kościół rzymskokatolicki w Stefkowej

Świątynie grekokatolicką wystawiono w 1840 r., w 1906 r. natomiast stojąco nieopodal drewnianą dzwonnicę. Wyposażenie wnętrza z XVIII–XX w. Od lat 50. XX w. świątynia przeszła w ręce katolików.

Data lub czas powstania

1840 r. (XIX w.)

Materiał budowlany

Świątynia drewniana.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy, obecnie kościół rzymskokatolicki w Stefkowej, nr rej.: A-171 z 1989-11-03