Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ogród Botaniczny UMCS powstał w 1965 r. Znajduje się tam 6700 taksonów, które przede wszystkim wykorzystywane są do celów edukacyjnych, dydaktycznych oraz naukowo-badawczych.

Opis

Ogród Botaniczny został podzielony na wiele działów, wśród których znajdują się między innymi: Arboretum, Alpinarium, Dział Roślin Wodnych i Bagiennych, Dział Flory Polski, Dział Roślin Ozdobnych, Rosarium i wiele innych.