Złota Góra

Złota Góra to wzniesienie znajdujące się we wschodniej części Częstochowy, ze szczytu roztacza się doskonały widok na miasto i Jasną Górę. Na zboczach wzniesienia znajduje się Park miniatur i liczne kamieniołomy. Wzniesienie liczy 281 m n.p.m.

Opis

Punkt widokowy Złota Góra to wapienne wzgórze znajdujące się na obszarze Częstochowy, wznoszące się 281 m n.p.m., położone we wschodniej części miasta, ulokowane przeciwlegle do Jasnej Góry.

Złota Góra jest naturalnym punktem widokowym na szlaku Orlich Gniazd, z którego można podziwiać panoramę Częstochowy. W czasie okupacji na Złotej Górze mieścił się obóz jeniecki, początkowo tylko dla Polaków, później dla Rosjan,a w końcu od 1943 r. dla włoskich jeńców wojennych. W wykopie drogowym w pobliżu najwyższego wzniesienia góry (281 m. n.p.m.) jest umiejscowiona płyta pamiątkowa na cześć dziesięciu tysięcy ofiar faszyzmu, którzy zginęli w obozie. Był to jeden z dwóch obozów jenieckich w Częstochowie, które stanowiły Stalag nr 367. Od strony zachodniej na Złotej Górze znajdują się kamieniołomy wapienia jurajskiego: Saturn, Adam, Calcium i Emilia. Przez wiele lat wydobywano tam wapień, popularny budulec, z którego powstało wiele częstochowskich budynków.

Eksploatowano tu wapienie oksfordu. Występowały w nich amonity z rodzaju Perisphinctes.

Obecnie wyrobiska są nieczynne i stanowią atrakcję turystyczną.

Występują tu trzy typy środowisk przyrodniczych: podrosty drzew, łąka trzcinnikowa i ubogie murawy nawapienne. Na całym obszarze Złotej Góry zachodzą intensywne procesy sukcesji wtórnej: postępującego zakrzaczenia i zalesienia, głównie przez różę polną, wierzbę iwę, brzozę brodawkowatą i klon jesionolistny. Północne i wschodnie zbocze kamieniołomu porastają zarośla z udziałem głogu, śliwy tarniny i zdziczałej wiśni. 15 sierpnia 2011 r. na terenie Złotej Góry otwarto park miniatur sakralnych. Turyści i pielgrzymi mogą oglądać w skali 1:25 najsławniejsze i najważniejsze światowe sanktuaria, m.in. Ostrą Bramę z Wilna, rzymską Bazylikę św. Jana na Lateranie, portugalską Fatimę, hiszpańskie Santiago de Compostela, Montserrat, Świątynię Grobu Pańskiego z Jerozolimy, Dom Maryi Dziewicy koło Efezu, a także Bazylikę Narodzenia Pańskiego z Betlejem. W przyszłości na tym terenie ma powstać także park zimowy: wyciąg i stok narciarski.

Ciekawostki

Wzniesienie Złota Góra zbudowane jest z wapienia. Za czasów Piastów stanowiło miejsce eksploatacji złota. W swoich białych stokach i wyrobiskach odbija złociście promienie zachodzącego nad miastem słońca.

Położenie obiektu

Obiekt widokowy położony niedaleko ul. Mirowskiej, na zachód od ul. Srebrnej i Złotej.

Dostępność

Obiekt dostępny cały rok.