Zespół koszar bramy lubickiej w Toruniu

Zespół koszar bromy lubickiej składa się ze schromu koszarowego, budynku pomocniczego oraz ogrodzenia żeliwnego.

Data lub czas powstania

ok. 1880 r. (XIX w.)

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Zespół koszar bramy lubickiej w Toruniu, nr rej.: A/95/1-5 z 2003-03-27
  • Zespół twierdzy „Toruń” w Toruniu – Budynek pomocniczy (z kładką), nr rej.: A/95/1-5 z 2003-03-27
  • Zespół koszar bramy lubickiej w Toruniu – Ogrodzenie żeliwne, nr rej.: A/95/1-5 z 2003-03-27
  • Zespół koszar bramy lubickiej w Toruniu – Schron koszarowy, nr rej.: A/95/1-5 z 2003-03-27
  • Zespół koszar bramy lubickiej w Toruniu – Budynek pomocniczy (z kładką), nr rej.: A/95/1-5 z 2003-03-27