Konkurs fotograficzny „Miejsca obok nas”

Konkurs fotograficzny „Miejsca obok nas” został zakończony. Komisja konkursowa ma teraz czas na wyłonienie zwycięzcy, pracy jest wiele, bo i zdjęć przysłano bardzo dużo.

Opis

Konkurs „Miejsca obok nas” został zakończony 30 listopada. Wyniki i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r.

Zapraszamy sympatyków turystyki i fotografii do kolejnego konkursu fotograficznego, związanego tym razem z poszukiwaniem miejsc godnych polecenia w Polsce.

Ideą konkursu jest promocja ciekawych miejsc i obiektów turystycznych, zlokalizowanych w Waszych miejscowościach lub napotkanych na turystycznym szlaku, które nie są jeszcze prezentowane w Portalu map4U.pl.

Konkurs kierujemy również do właścicieli komercyjnych obiektów turystycznych, którzy chcieliby zwiększyć atrakcyjność swoich lokalizacji, poprzez prezentację na kartach obiektów turystycznych www.map4u.pl, miejsc polecanych turystom.

Biorąc udział w konkursie, można liczyć nie tylko na ciekawe nagrody, ale również na dodatkową satysfakcję z publikacji prac w formie galerii ilustrujących opis danego obiektu, prezentowanego na stronach map4U.pl.

szlaku, które nie są jeszcze prezentowane w portalu www.map4u.pl.
Konkurs kierujemy również do właścicieli komercyjnych obiektów turystycznych, którzy chcieliby zwiększyć atrakcyjność swoich lokalizacji, poprzez prezentację na kartach obiektów turystycznych portalu map4u.pl lokalnych miejsc, polecanych turystom.

Prace przyjmujemy od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

zapraszamy do udziału

   Redakcja map4U.pl

Konkurs fotograficzny „Miejsca obok nas”

Ogłoszenie o warunkach konkursu z dnia 2 czerwca 2014 r.

 1. Przedmiot konkursu
  Przedmiotem prac konkursowych mogą być fotografie związane z konkretnymi obiektami przyrodniczymi, turystycznymi, architektonicznymi oraz zabytkami, zlokalizowanymi na terenie Polski. Pod pojęciem „obiektu turystycznego”  rozumieć należy wszelkie obiekty służące turystom, w tym obiekty rozrywkowe.
 2. Adresaci konkursu 
  1. Konkurs ma charakter otwarty.
  2. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów i przesłać ją podpisaną na formularzu zgody opiekuna.
 3. Terminy konkursu
  1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2014 r.
  2. Prace można nadsyłać w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. do godz 24:00.
  3. Wyniki i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r.
 4. Zasady nadsyłania prac i wymogi formalne
  1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie galerie, a nie pojedyncze fotografie. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę galerii, do których posiada pełne prawa autorskie i majątkowe.
  2. Galeria powinna zawierać od 4 do 10 zdjęć przedstawiających jedno konkretne miejsce lub obiekt turystyczny, nie prezentowany w formie zdjęć na stronach www.map4u.pl.
  3. Galerie konkursowe należy nadsyłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: konkursy@map4u.pl lub w formie płyty CD na adres pocztowy: Fundacja Informatyki i Zarządzania, Łódź ul. Reymonta 5.
  4. Do galerii należy dołączyć  formularz zgłoszeniowy
 5. Oznaczenie prac
  Zdjęcia powinny być nazwane w następujący sposób: imię_nazwisko autora_miejscowość wykonania zdjęcia_nazwa obiektu np. Jan_Kowalski_Łódź_Plac_Wolności_01. Zdjęcia bez dokładnej nazwy, nie pozwalającej w sposób jednoznaczny zidentyfikować fotografowanego obiektu, nie będą kwalifikowane.
 6. Zasady kwalifikacji prac
  Do oceny kwalifikowane będą wyłącznie galerie, spełniające warunki formalne i techniczne, których autorzy załączyli wymagane zgłoszenia. Galerie muszą prezentować obiekty, które nie są ilustrowane fotografiami na kartach obiektów www.map4u.pl. Sprawdzenie w wyszukiwarce www.map4u.pl czy fotografowany obiekt nie posiada ilustracji na kartach Portalu, należy do obowiązków Uczestnika.  
 7. Wymagania techniczne 
  1. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG.
  2. Minimalne wymiary plików to 1920x1280 px.
  3. Maksymalny rozmiar jednego pliku nie może przekraczać 3 MB.
  4. Nadesłane galerie nie mogą być skompresowane.
  5. Zdjęcia nie mogą posiadać napisow lub znaków wodnych.
  6. Zdjęcia nie mogą prezentować na pierwszym planie osób.
 8. Kryteria oceny prac
  Rozpatrywane będą wyłącznie galerie, spełniające wszystkie warunki konkursu oraz prezentujace odpowiedni poziom estestyczny.
 9. Nagrody
  1. I miejsce – nagroda smartfon,
  2. II miejsce – nagroda nawigacja GPS,
  3. trzy wyróżnienia w postaci gadżetów turystycznych. 
 10. Tryb oceny prac
  Nadesłane przez uczestników galerie będą weryfikowane i oceniane przez Redakcję portalu www.map4U.pl.
 11. Zastrzeżenia formalne
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród lub przyznania ich w innej formie, w przypadku niskiej jakości nadesłanych prac lub ich niezgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Organizator zastrzega jednocześnie sobie prawo do rozszerzenia listy nagród w dowolnym momencie oraz do przyznawania dodatkowych nagród specjalnych. 
 12. Każdy uczestnik przystępując do konkursu poświadcza tym samym, iż zapoznał się z postanowieniami „Regulaminu konkursów portalu www.map4u.pl z dnia 10 maja 2014 r." oraz wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. Uczestnik zgłaszając prace, wyraża jednocześnie zgodę na publiczną prezentację swoich prac na stronach fanpage'a www.facebook.com/map4Uzaplanujpodroz      

Zdjęcia nadesłane w poprzednich konkursach

Hodyszewo. Wiatrak
Łęknica. Park Mużakowski
Hodyszewo. Wiatrak 
(fot. Adam Falkowski)
Łęknica. Park Mużakowski 
(fot. Magdalena Koleina)

Informacja dodatkowa

W przypadku nadesłania zdjęć obiektów, których nie ma na stronach map4U.pl, istnieje możliwość dodatkowego usatysfakcjonowania autora poprzez publikację jego galerii w osobnej karcie naszego portalu.

Dlatego prosimy autorów o podanie współrzędnych GPS, miejsc prezentowanych w nadsyłanych pracach.

Jedną z metod uzyskania współrzędnych, jest użycie strony www.google.pl/maps/preview. Po zlokalizowaniu miejsca gdzie wykonana była fotografia, należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy. Spośród pojawiającego się menu należy wybrać opcję „Co tu jest?”, wtedy w górnym lewym rogu pokażą się współrzędne do skopiowania.

Pozwoli to uniknąć błędów przy lokalizacji nadsyłanych prac.

Z góry dziękujemy.

Zobacz i weź również udział w konkursach: 
Konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wycieczki”
Konkurs fotograficzny „Obok nas” 
konkurs filmowy „Utrwalamy wrażenia”
Zobacz i weź również udział w konkursach: 
Konkurs fotograficzny  „Wspomnienia z wycieczki”
Konkurs filmowy „Utrwalamy wrażenia”
Zapraszamy i czekamy na Wasze zgłoszenia.