Baszta Męczarnia

Baszta Męczarnia zwana także Piekarnią lub Katownią, zapewne służyła kiedyś miejskim władzom jako miejsce, w którym karom poddawano mieszkańców miasta. Dziś baszta została zrewitalizowana i służy turystom.

Historia

Fragmenty dawnych murów miejskich z XIV w. wybudowane z kamienia wapiennego w czasach Kazimierza Wielkiego, obejmowały obszar Starego Miasta. Zachowały się do dziś tylko ich małe fragmenty, częściowo zrekonstruowane, z muru długości ok. 1300 m. Obecnie reliktami średniowiecznych murów miejskich są: Brama Krakowska, Brama Kaliska, Baszta Męczarnia, Baszta Prochownia, Baszta Skarbczyk, Baszta Swawola. Zniszczenia wojenne jakie na przestrzeni dziejów dotknęły Wieluń, sprawiły, iż niewiele źródeł mówiących o miejskich fortyfikacjach zachowało się do czasów współczesnych. Dopiero po II wojnie światowej prace archeologiczne połączone z badaniami pozostałych dokumentów oraz rekonsturkcją umocnień pozwoliły na odtworzenie wiedzy o roli i znaczeniu murów. Niemniej jednak, wiele informacji o fortyfikacjach Wielunia opiera się na hipotezach badaczy. Obecnie przyjmuje się, iż umocnienia miejskie wywodzą się z ziemno-drewnianych umocnień, które to poddawane były procesowi rozbudowy o zróżnicowane elementy murowane. Szacuje się, iż fortyfikacje miejskie rozciągały się na obszarze ok. 12 ha i liczyły sobie ok. 1300 m, a ich wysokość sięgała ponad 8 m. Wzdłuż murów znajdowało się kilkanaście punktów obronnych, z których do czasów współczesnych zachowały się jedynie relikty sześciu wspomnianych bram.

Rodzaj zbiorów, ekspozycji

W baszcie będzie można obejrzeć dwie wystawy. Pierwsza z nich: „W izbie wieluńskiego kata” poświęcona będzie narzędziom tortur, jakie były wykorzystywane w Wieluniu, jak i w całej Europie Środkowej. Tematyka ta związna jest ze średniowiecznym zastosowaniem wieży, która - na co wskazują jej nazwy - służyła nie tylko celom obronnym. Druga wystawa to: „Dzieje oręża w średniowieczu i w okresie staropolskim”. Tutaj znajdują się broń, zbroje i inne wyposażenie rycerzy z różnych okresów historycznych.

Położenie obiektu

Mury miejskie znajdują się w historycznym centrum miasta w terenie otwartym. Można je podziwiać podążając od pl. Kazimierza Wielkiego i ulicami: Podwale, Reformacką, Okólną, Palestrancką, Nowy Rynek.