SZLAK
Całkowita długość szlaku136 km
Średnia prędkość poruszania się
Czas przejścia/przejazdu
27 godz. 6 min.
ZWIEDZANIE OBIEKTÓW
Sumaryczna odległość obiektów od szlaku 509 m
Liczba obiektów do zwiedzania
Średni czas zwiedzania obiektu
Czas zwiedzania
62 godz.
Sumaryczna odległość obiektów od szlaku 126 km
SUMARYCZNY CZAS WYCIECZKI
89 godz. 6 min.