Punkty informacji turystycznej i kulturalnej, lotniska oraz wybrane dworce kolejowe woj. śląskiego