Festiwale, jarmarki oraz inne wydarzenia historyczne i kulturalne

Miejsca i obiekty (zamki, twierdze, baszty, bastiony, pałace, dwory, grody, skanseny), które poprzez organizowane imprezy stają się żywe i przyjazne dla turystów.