Polskie obiekty Światowego Dziedzictwa UNESCO

Obiekty uznane za Światowe dziedzictwo UNESCO.