Kościół parafialny pw. św. Rocha

Kościół popauliński, wczesnobarokowy, murowany, wybudowany w 1642 r. na miejscu starszego. Wewnątrz herb i portret fundatora Hieronima Konopnickiego. W przeciwieństwie do typowych kościołów barokowych, ten nie jest otynkowany.

Opis

Budowla wzniesiona jest na planie prostokąta. Posiada półkoliście zamknięte prezbiterium i jest przykryta dwuspadowym dachem. Wewnątrz świątyni znajduje się herb i portret fundatora Hieronima Konopnickiego otoczony herbami: Jastrzębiec, Pomian, Poraj i Korab.

Ołtarz główny pochodzi z 1796 r., przedstawia patrona kościoła – św. Rocha. Z wieży zachowane przejście do klasztoru, obecnie nieistniejącego. Charakterystycznym elementem budowli jest ceglana wieża z zegarem, zwieńczona barokowym hełmem.

Obok kościoła znajduje się niezabytkowy budynek plebanii. Wokół kościoła zlokalizowany był cmentarz przykościelny. Obecnie pozostał po nim jedynie fragment nagrobka leżący po południowej stronie wieży oraz fragmenty tablic nagrobnych wmurowane w południową ścianę świątyni. Na tyłach kościoła znajduje się współczesny pomnik – grota maryjna.

Data lub czas powstania

1642 r. (XVII w.)

Materiał budowlany

Budynek murowany z cegły.

Historia

Wybudowany w 1642 r. na miejscu starszej budowli. Fundatorem był starosta spicymierski Hieronim Konopnicki. Od 1673 do 1864 r. należał do zakonu Paulinów, sprowadzonych do Konopnicy z Częstochowy przez arcybiskupa Jana Wężyka. Rok po powstaniu styczniowym dokonano kasaty kościoła i dóbr klasztornych. Ostatni z zakonników – administrator, przebywał w Konopnicy do chwili swojej śmierci w 1876 r.

Rodzaj zbiorów, ekspozycji

Barokowy wystrój wnętrza kościoła. Składają się na na niego:
ołtarz główny w stylu późnobarokowym z 1786 r. z obrazem patrona parafii św. Rocha, dwa ołtarze boczne – Przemienienia Pańskiego i Świętej Rodziny Chrystusowej (obraz z oltarza Św. Rodziny namalowany został przez włoskiego artystę Filipa Castalodiego), pozostałe ołtarze: NMP Częstochowskiej, św. Antoniego Pawadorskiego i Aniołów Stróżów.

Ciekawostki

W kościele znajduje się kropielnica barokowa z XVII w. z herbem Jastrzębiec, a także zachowane ślady zegara słonecznego na zachodniej stronie arkady.

Zachęcając turystów do odwiedzin kościoła nie można nie wspomnieć o portrecie Hieronima Konopnickiego, który znalazł się na liście 69 najpiękniejszych portretów Polsce. Urok obrazu wiszącego od lat w kościele św. Rocha w Konopnicy dostrzeżono dopiero, gdy trafił do renowacji. Dzięki temu w ubiegłym roku można było podziwiać go na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie. Na szczęście obraz wrócił już do kościoła w Konopnicy, gdzie jest chlubą wszystkich parafian.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół parafialny pw. św. Rocha, nr rej.: 941 z 1967-12-30

Położenie obiektu

Kościół położony jest w centrum wsi Konopnica, na prawym brzegu Warty. Około 200 metrów od świątyni znajduje się budynek Urzędu Gminy. Przez miejscowość przebiega trasa rowerowego Szlaku Bursztynowego.

Dostępność

Kościół otwarty jest w czasie nabożeństw. W innych przypadkach należy kontaktować się z proboszczem parafii, który mieszka w pobliskiej plebanii.

Źródła, informacje w Internecie

Ruszkowski A., Sieradz i okolice. Przewodnik turystyczny, Sieradz 2000.