Ratusz w Wieluniu

Budynek z 1842 roku, w który wtopiono Wieżę Bramy Krakowsko-Rudzkiej z połowy XIV w., zbudowaną z kamienia wapiennego na rzucie czworoboku z dobudowanymi później z cegły dwoma ośmiobocznymi kondygnacjami z zegarem z byłej kolegiaty.

Opis

Część klasycystyczna ratusza, jest usytuowana symetrycznie w stosunku do bramy. Jest to zabudowa piętrowa. W budynku widać charakterystyczne dla XIX w. zdobienia np. delikatne gzymsy.

Dolną część wieży wraz z samą bramą i szkarpami zbudowano z kamienia na planie czworoboku, natomiast dwie górne ceglane kondygnacje są ośmioboczne. Posiadają one gzymsy i rząd blend arkadowych oraz rozglifione okna. Na ostatniej kondygnacji znajduje się zegar.

Data lub czas powstania

1842 r. (XIX w.)

Ratusz powstał w 1842 r., jednak w jego mury wkomponowano bramę z XIV w.

Materiał budowlany

Ratusz murowany z cegły, wieża murowana z cegły i kamienia.

Historia

Wieluń od czasów średniowiecza posiadał swój gotycki ratusz na starym rynku, jednak w początkach XIX w. nastąpiła konieczność rozebrania go. Nowy ratusz postanowiono zbudować na Krakowskim Przedmieściu i postanowiono, że w jego budowie zostanie wykorzystana Brama Krakowska, którą wkomponowano w całość. Brama zaczęła pełnić rolę wieży ratusza, pochodzi ona z XIV w. Brama była na przełomie wieków przebudowywana wielokrotnie. Dzięki temu do dziś zachowała swój pierwotny kształt.

Ponieważ ratusz budowany był w 1842 r. przyjął on oczywiście cechy klasycystyczne, a jego projektanetem był Henryk Marconi.

W 1940 r. wieżę przyozdobił zegar, który został przeniesiony ze zburzonego przez okupantów kościoła św. Michała. Budynek na szczęście uniknął zniszczeń w czasie wojny.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Ratusz w Wieluniu, nr rej.: 333-XIV-47 z 1949-09-09
  • Ratusz w Wieluniu, nr rej.: 318 z 1967-12-30