Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Konkursy filmowe

Aktywna turystyka – takie przesłanie przyświeca naszemu portalowi. Dlatego zaproponowaliśmy Państwu konkurs „Utrwalamy wrażenia”, który właśnie został zakończony. Komisja konkursowa ma czas na podjęcie trudnej decyzji o zwycięstwie.

Opis

Konkurs „Utrwalamy wrażenia” został zakończony 30 listopada. Wyniki i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r.

Ogłaszamy otwarty konkurs filmowy pod hasłem „Utrwalamy wrażenia”.

Ideą konkursu jest utrwalenie własnych wrażeń związanych z pięknem naszego kraju i podzielenie się tymi wrażeniami z innymi internautami za pomocą przekazu wizualnego.

Zachwyciło Cię piękne miejsce? Zarejestruj to co widzisz i prześlij swój film na konkurs. Liczymy nie tylko na filmy stworzone za pomocą kamery lub aparatu cyfrowego, ale również na ciekawe reportaże zarejestrowane smartfonami.

Przecież każda filmowa impresja, nawet ta spontanicznie wykonana, może się okazać prawdziwą perełką nominowaną do nagrody.

Filmy muszą promować miejsca atrakcyjne turystycznie z naszego kraju i tematycznie nawiązywać do aktywności proponowanych na portalu.

Prace można nadsyłać od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

zapraszamy i czekamy na Wasze filmowe wspomnienia

   Redakcja map4U.pl

Konkurs filmowy „Utrwalamy wrażenia”

Ogłoszenie o warunkach konkursu z dnia 2 czerwca 2014 r.

 1. Przedmiot konkursu
  Przedmiotem prac konkursowych mogą być amatorskie filmy promujące aktywny wypoczynek, przyrodę naszego kraju oraz walory zabytkowe i architektoniczne Polski oraz tradycje historyczne.
 2. Adresaci konkursu 
  1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla amatorów. 
  2. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów i przesłać ją podpisaną na formularzu – zgody opiekuna.
 3. Terminy konkursu
  1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2014 r.
  2. Prace można nadsyłać w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. do godz. 24:00.  Liczy się data dotarcia przesyłki do siedziby Organizatora.
  3. Wyniki i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r.
 4. Zasady nadsyłania prac i wymogi formalne
  1. Uczestnik może nadesłać po jednym filmie wykonanym za pomocą smartfonu i jednym filmie wykonanym za pomocą kamery lub aparatu cyfrowego.
  2. Nadesłane prace nie mogą być publikowane w innych konkursach, na stronach internetowych, w tym w YouTube i innych platformach tego typu.
  3. Prace konkursowe należy nadsyłać na płytach CD/DVD na adres pocztowy: Fundacja Informatyki i Zarządzania, Łódź ul. Reymonta 5. Do materiałów należy obowiązkowo dołączyć formularz zgłoszeniowy
 5. Oznaczenie prac
  Film powinien być nazwany w następujący sposób: imię_nazwisko autora_miejscowość wykonania zdjęcia_nazwa obiektu_rok np. Jan_Kowalski_Łódź_Plac_Wolności_lipiec2013. 
 6. Zasady kwalifikacji prac
  Do oceny kwalifikowane będą wyłącznie filmy, spełniające warunki formalne i techniczne, których autorzy załączyli wymagane zgłoszenia. Jakość techniczna flimów powinna umożliwić ich publikację i odtwarzanie.
 7. Wymagania techniczne 
  1. Materiały filmowe należy nagrać w formacie avi, mov, mpg lub mp4. 
  2. Filmy powinny mieć długość od 1 do 5 minut i objętość do 150 MB.
  3. Wszelkie materiały konkursowe należy nagrać na płycie CD/DVD.
 8. Kryteria oceny prac
  Rozpatrywane będą wyłącznie materiały, spełniające wszystkie warunki konkursu oraz prezentujące odpowiedni poziom estetyczny i merytoryczny.
 9. Nagrody
  Nagroda główna: tablet.
  5 wyróznień w postaci gadżetów turystycznych.
 10. Tryb oceny prac
  Nadesłane przez uczestników prace będą weryfikowane i oceniane przez Redakcję Portalu www.map4u.pl.
 11. Zastrzeżenia formalne
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród lub przyznania ich w innej formie, w przypadku niskiej jakości nadesłanych prac lub ich niezgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Organizator zastrzega jednocześnie sobie prawo do rozszerzenia listy nagród w dowolnym momencie oraz do przyznawania dodatkowych nagród specjalnych.
 12. Każdy uczestnik przystępując do konkursu poświadcza tym samym, iż zapoznał się z postanowieniami „Regulaminu konkursów portalu www.map4u.pl z dnia 10 maja 2014 r." oraz wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Zobacz przykładowe impresje filmowe

Light Move Festival 2012 w Łodzi – Film konkursowy. Janusz Wojtaszek (4 min) Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Mazury 2012 – Film konkursowy. Aneta Pikor (1 min)

Zobacz i weź również udział w konkursach:

Konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wycieczki”

Konkurs fotograficzny „Miejsca obok nas” 

Zapraszamy i czekamy na Wasze zgłoszenia