Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Indywidualny serwis www

Samorząd może wykupić w ramach abonamentu indywidualny serwis mapowy www i korzystać z bogatych baz danych portalu map4U.pl. Indywidualny serwis mapowy zawiera elementy identyfikacji wizualnej samorządu (herb, logo gminy, charakterystyczną kolorystykę), a mapa zawsze wycentrowana jest na teren danej gminy. Tematyczne mapy cyfrowe udostępnione są mieszkańcom i turystom, a planer, kalendarium czy katalog obiektów i usług są doskonałym uzupełnieniem portalu samorządowego. Serwis może zostać umieszczony w domenie gminy (np. w ramach portalu samorządu) albo na domenie producenta. 

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi elementem platformy, czyli portalem internetowym - instruktażowy film dostępny jest ze strony głównej portalu, w zakładce "Jak to działa".

Właściciele obiektów bazy turystycznej i kulturalnej mogą swoje produkty udostępniać na zasadzie e-usług. Każdy obiekt może mieć indywidualną stronę www opracowaną w formie branżowej karty informacyjnej. Karta udostępnia multimedialną treść o obiekcie (produktach) oraz zapewnia obsługę e-usług. Ponadto dostęp do produktów danego podmiotu zapewnia branżowy katalog usług.

Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy) mogą wykorzystać zasoby oraz mapy cyfrowe zgromadzone w bazie danych map4U do budowania regionalnych (lokalnych) systemów e-informacji turystycznej i kulturalnej.

Zachęcamy także do sprawdzenia, na jakim poziomie kompletności (dokładności, aktualności) jest opracowana e-informacja turystyczna i kulturalna związana z obszarem Państwa kompetencji lub zainteresowania - jestesmy otwarci na wszelkie uwagi.

Poniżej przykładowy widok indywidualnego serwisu nowoczesnej platformy informacyjnej przygotowany dla Platformy e-Usług Kulturalnych (PEUK) - powstałej w ramach śląskiego Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (RSIK).

kolorystyka.jpg

Dokumenty