Kościół cmentarny pw. św. Barbary

Dawny kościół cmentarny (zmarłych na cholerę) pw. św. Barbary. Prezbiterium drewniane konstrukcji zrębowej w typie wieluńskim z XVI w., wieloboczne. Nawa murowana, dobudowana w XIX w. Dach dwuspadowy z wieżyczką. Ołtarze z XVII w., krucyfiks z XV w.

Opis

Dawny kościół cmentarny (zmarłych na cholerę) pw. św. Barbary. Prezbiterium drewniane konstrukcji zrębowej w typie wieluńskim z XVI w., wieloboczne. Nawa murowana, dobudowana w XIX w. Dach dwuspadowy z wieżyczką. Ołtarze z XVII w., krucyfiks z XV w.

Data lub czas powstania

XV w.

Zbudowany na przełomie XV i XVI w.

Materiał budowlany

Pierwotnie kościół w całości był drewniany. W XIX w. nawa główna została przebudowana na murowaną. Drewniane pozostało prezbiterium.

Historia

Kiedy w XV w. rozpoczynano budowę drewnianego kościoła, ulokowano go na przedmieściach ówczesnego miasta Wielunia, przy drodze do Krzyworzeki.

Rodzaj zbiorów, ekspozycji

Wnętrze kościoła zdobią trzy renesansowe ołtarze, gotycki krucyfiks, rzeźby świętych datowane na późny gotyk i późny barok oraz siedemnastowieczne i osiemnastowieczne obrazy.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Kościół cmentarny pw. św. Barbary, nr rej.: 968 z 1967-12-30

Położenie obiektu

Obiekt położony przy skrzyżowaniu ul. Joanny Żubr i Wiśniowej. Z centrum Wielunia dojazd do Joanny Żubr ulicami św. Barbary  lub Śląską.

Dostępność

Obiekt dostępny na życzenie, po uprzednim kontakcie z księdzem.

Właściciel, zarządzający

Archidiecezja Częstochowska.

Inne

Godziny mszy świętych w parafii:

  • niedziela: 9.00, 11.00, 17.00
  • św. zniesione: 9.00, 17.00
  • dni powszednie: 18.00