Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Turystyka, kultura i sport w regionach

Klasyfikacje, które wyróżniają dziedziny turystyki, kultury i sportu nie powinny dzielić e-informacji przeznaczonej dla turysty. Kompleksowe informacje o regionie powinny być udostępniane selektywnie zgodnie z aktualną preferencją planującego podróż.

Opis

Dlaczego „Region przyjazny turystom” powinien dążyć do integracji i współpracy dziedzin takich jak: turystyka, kultura, sport i szeroko rozumiana rekreacja?

Spróbujemy potwierdzić i uzasadnić taki pogląd. Argumentów jest sporo i nie są one trudne do zrozumienia.

Zanim przedstawimy uzasadnienie prosimy na zwrócenie uwagi na fakt, że ludzie inspirowani wydarzeniami kulturalnymi lub sportowymi, mający codzienne nawyki uprawiania rekreacji w terenie, to często:

  • turyści aktywni na szlakach rowerowych, pieszych, konnych lub wodnych,
  • odwiedzający muzea, skanseny, rezerwaty i parki krajobrazowe,
  • wędrowcy na ścieżkach dydaktycznych w różnych tematach,
  • kibice podążający za ulubionymi idolami i drużynami,
  • fani festiwali oraz innych imprez kulturalnych.
Zmieniając rolę lub dziedzinę zawsze mają jedną wspólną cechę:
AKTYWNOŚĆ
Są też zawsze otwarci na każdy ciekawy produkt jaki w swoje ofercie przedstawi
Region przyjazny turystom.

e-uslugi_integracja.jpg

 

Tworząc założenia dla polityki promocji regionu lub przyjmują pewne aksjomaty dla opracowania strategii rozwoju systemu e-informacji turystycznej warto rozważyć kilka spostrzeżeń, jakie redakcja „map4U” zebrała w tych tematach.

Tabele w dziale Statystyki regionalne zawierające raporty dotyczące liczby obiektów w różnych kategoriach atrakcji i bazy turystycznej są pomocne do oceny, w jakim stopniu dany obszar sprzyja naszej preferencji.

Istota integracji e-informacji turystycznej, kulturalnej i sportowej

Turystyka, kultura i sport są zjawiskami wzajemnie powiązanymi i przenikającymi się.

Turystyka w wielu regionach jest inspirowana kulturą i historią obszaru, a także imprezami sportowymi.

Obszary kulturowe, obiekty zabytkowe oraz wydarzenia kulturalne i sportowe stanowią pożądane atrakcje dla wielu turystów.

Istnieją formy turystyki określane mianem turystyki kulturowej lub sportowej, które całkowicie oddają celowość integracji turystyki, kultury i sportu.

Rozpoczęcie wyprawy z Wielunia pod Grunwald Przerwa w spływie kajakowym Turystyka w siodle.

Uzasadnienie dla integracji e-informacji turystycznej, kulturalnej i sportowej

Dla wielu odbiorców e-informacja kulturalna lub sportowa może funkcjonować samodzielnie bez e-informacji turystycznej.

Natomiast e-informacja turystyczna nie może funkcjonować bez e-informacji kulturalnej lub sportowej, bo walory kulturowe lub wydarzenia sportowe stanowią – obok walorów naturalnych – podstawę rozwoju turystyki i budowy produktów turystycznych.

Z systemów informacji związanej z kulturą korzystają na ogół te same osoby, które korzystają także z systemów informacji związanej z turystyką (np. osoby planujące wyjazd turystyczny na dany obszar, będą poszukiwać informacji dotyczących kultury tego miejsca, jego zabytków i dziedzictwa kulturowego).

Osoby interesujące się sportem docenią, że w bazie kalendarium wydarzeń regionu do którego się wybierają znajdą się również informacje o imprezach sportowych.

Integracja systemów informacji turystycznej, kulturalnej i sportowej ułatwia dostęp do ogółu informacji i przyspiesza czas wyszukiwania.

kibice_4.jpg kibice_5.jpg kibice_6.jpg

Wzajemna promocja e-informacji turystycznej, kulturalnej i sportowej

Dzięki integracji systemów wymienionych dziedzin osoby zainteresowane zjawiskiem jednej dziedziny mają komfortowy dostęp do informacji dotyczącej drugiej lub trzeciej dziedziny – co może doprowadzić do wzrostu zainteresowania zarówno turystyką, kulturą, jak i sportem.

Wspólny login do indywidualnego profilu korzystania z bazy danych serwisów rozpatrywanych dziedzin powoduje, że użytkownik postrzega udostępniane zasoby informacji jako jednolite, spójne oraz nie konkurujące ze sobą.

Zasoby treści systemów informacji turystycznej, kulturalnej i sportowej w wielu tematach są zbliżone. Turystyka korzysta zarówno:

  • z kultury, jest rozszerzeniem oferty kultury o pewne elementy zagospodarowania jak np. kina, teatry,
  • ze sportu i rekreacji, inspiruje się turniejami i meczami, korzysta z bazy stadionów, hal sportowych, boisk, kortów i basenów.

Będzin. Zamek królewski. XVIII w. Gdańsk. Widok na żuraw z mariny na Motławie dzietrzniki_agroturystyka_a_makoski_(31).jpg

Ze względów formalnych, organizacyjnych lub budżetowych musimy w wielu przedsięwzięciach dzielić lub rozróżniać dziedziny turystyki,kultury lub sportu.
To fakt, że mamy wyspecjalizowane ministerstwa kreujące finanse oraz instytucjonalnych właścicieli i administratorów obiektów, którzy nie zawsze potrafią współpracować.
Klasyfikacje, które dzielą lub wyróżniają dziedziny turystyki, kultury i sportu są po prostu zbędne podczas projektowania i tworzenia systemu e-informacji przeznaczonej dla turysty.
Wiele stron portalu oraz pakiet aplikacji dla urządzeń mobilnych (smartfony, PDA), to rzetelny poradnik i przewodnik multimedialny połączony z interaktywną mapą cyfrową – przeznaczony dla:
  • turystów – mający na celu wskazanie wymagań i kryteriów, jakimi powinni kierować się wybierając region na miejsce noclegu lub wypoczynku podczas przemieszczania się pomiędzy stadionami i meczami, wskazujący atrakcje i obiekty bazy turystycznej,
  • przedsiębiorców – otwartych na innowacyjność, którzy powinni zapoznać się z możliwościami technicznymi w promowaniu oraz oferowaniu swoich produktów i usług, klientom wielojęzycznym w ruchu, korzystającym z dzisiejszych możliwości telekomunikacyjnych sieciowych oraz mobilnych,
  • gospodarzy regionów – województw, powiatów i gmin, którzy powinni w skali swojego obszaru kompetencji zorganizować te przedsięwzięcia, na które czeka miejscowy biznes, a które wymagają adekwatnych dla skali wyzwania środków finansowych i organizacyjnych.
Zamieszczamy przykłady prezentacji multimedialnych, które zostały opracowane przez „Regiony przyjazne turystom” w celu rekomendacji przygotowania obszaru, z uwagi na przyjazd kibiców EURO 2012 lub miłośników atrakcji kulturowych czy też fanów różnych form turystyki aktywnej.
Prezentacje pokazują również dbałość regionu w zakresie przygotowania systemu e-informacji w zakresie turystyki i kultury.

04_spacer.jpg

rkz.jpg

Spacer interaktywny po mapie cyfrowej
Łódzkiego Szlaku Konnego
Turystyka aktywna inspirowana walorami
kulturowymi w województwie łódzkim

amber_euro.jpg

Oferta Ziemi Wieluńskiej dla Kibiców EURO 2012
oraz fanów turystyki i kultury aktywnej