Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

System Informacyjno-Nawigacyjny

Jeżeli znajdujesz się w regionie dokładającym wielu starań, żeby opracowana, przydatna dla turysty treść miała postać elektroniczną i była prezentowana na interaktywnych mapach cyfrowych, to będziesz potrzebował aplikacji informacyjno-nawigacyjnych.

Opis

Jesteś w serwisie, który opisuje wszystkie popularne kanały dostępu do informacji oraz usług w obszarze turystyki i kultury.

Strony udostępniają bezpłatnie innowacyjny system zintegrowanych aplikacji, możliwych do pobrania przez każdego turystę wyposażonego i korzystającego z telefonu komórkowego oraz urządzeń typu PDA do nawigacji GPS w wersji naręcznej jak i samochodowej.

Sprawa jest poważna, bo jeśli wierzyć ludziom z branży GSM – smartfon (przenośne urządzenie telefoniczne integrujące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego) i jego większy brat tablet za chwilę zagospodarują nam tak życie, że nie będziemy potrzebowali niczego innego. Smartfon to telefon, który ma wszystko, ale przede wszystkim ekran dotykowy. Nastała jego era. rozszerzona_rzeczywistosc_12.jpg

Dlatego wszyscy dbają, by w telefonie było wszystko, co użytkownik polubił korzystając z tradycyjnego komputera. Najważniejsze to portale społecznościowe – Facebook, Twitter, wyszukiwarka Google, poczta Gmail albo Hotmail, rozrywka – Youtube. Wszystko zintegrowane w taki sposób, by użytkownik miał to, co kocha, natychmiast.

Inwestycje w nową technologię łączności LTE (ang. Long Term Evolution), zapewniającą dużo większe możliwości transmisji, otwierają przed smartfonem nowe, niezbadane dotąd możliwości.

Ten portal jest dla turystów korzystających z interaktywnych map cyfrowych.

Dla tych, którzy chcą korzystać z informacji portalu na urządzeniach mobilnych
z nawigacją GPS, oferujemy na stronach portalu możliwość pobrania bezpłatnego
pakietu aplikacji tworzących wszechstronny i kompletny
System Informacyjno-Nawigacyjny (SIN)

Interaktywny i wielojęzyczny przewodnik turystyczno-kulturalny

Nowoczesne formy komunikacji z turystami, polegające na dostarczaniu im informacji na temat możliwości, jakie stwarza region przyjazny turystom, będą się opierać na zaawansowanym technologicznie systemie informatycznym i nawigacji. Umożliwi on sprawne zarządzanie produktami w obszarze turystyki i kultury. Dodatkowo system monitorowania turysty w ruchu może zapewnić mu bezpieczeństwo i komfort na szlakach.

produkty_schemat.jpg

System Informacyjno-Nawigacyjny (SIN)  jest zintegrowanym pakietem oprogramowania funkcjonalnego i narzędziowego, które użytkownik (turysta, redaktor, administrator) otrzymuje w postaci wydzielonych aplikacji działających w przeglądarkach internetowych oraz mobilnie w telefonach komórkowych, smatfonach i urządzeniach nawigacji GPS (PDA).

Portal oraz cały zestaw zintegrowanych aplikacji tworzy System Informacyjno-Nawigacyjny, będący w istocie wielojęzycznym oraz interaktywnym przewodnikiem multimedialnym, udostępniającym w szczególności:
 • katalog atrakcji i bazy turystycznej, 
 • katalog e-usług transakcyjnych w obszarze kultury i turystyki,
 • interaktywną mapę cyfrową (zgodną z GIS),
 • kalendarium imprez oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych,
 • serwis o charakterze społecznościowym,
 • możliwość tworzenia własnych tras na portalu i urządzeniach mobilnych,
 • możliwość kopiowania tras do urządzeń mobilnych, 
 • możliwość drukowania wybranych materiałów informacyjnych.

System Informacyjno-Nawigacyjny zapewnia możliwość postrzegania regionu przez wszystkich turystów aktywnych oraz kibiców EURO 2012 jako najlepszego miejsca na bazę wypoczynkowo-noclegową. Wymienione i opisane niżej składowe aplikacje systemu dają rzetelne podstawy do zbudowania kompleksowego systemu informacyjnego dla każdej formy kultury i turystyki aktywnej oraz wszechstronnego wykorzystania walorów kulturowych i potencjału bazy turystycznej regionu.

Podstawowe elementy Systemu Informacyjno-Nawigacyjnego:
 • portal turystyki i kultury aktywnej,
 • aplikacje nawigacyjne GPS do urządzeń mobilnych (telefonów i PDA) oraz fotokody i rozszerzona rzeczywistość,
 • system cyfrowego znakowania obszarów, szlaków i obiektów oraz eksponatów muzealnych,
 • aplikacje tworzące centralny i mobilny system monitorowania turysty w ruchu,
 • aplikacje dla redaktorów i administratorów regionalnej bazy danych i map cyfrowych, kalendarium wydarzeń oraz e-usług.

Portal turystyki i kultury aktywnej oraz platforma e-usług

Portal udostępniany jako system dynamicznych stron www, ogólnie dostępnych przez Internet, dostarcza kompleksową informację o produktach turystycznych i kalendarium wydarzeń regionu oraz katalog funkcji obsługujących kontraktowanie produktów turystycznych i kulturalnych regionu. Interfejsy zapewniają komfort osobom słabowidzącym oraz obsługę wielojęzyczności treści.

e-uslugi_2_small.jpg

Dzisiaj informatyczne systemy przekazywania danych są bardzo popularne i turyści aktywni rzadko kiedy posiłkują się jedynie tradycyjnymi środkami przekazu (poligraficznymi mapami czy przewodnikami). Systemy e-informacji mają przewagę ciągłej możliwości aktualizacji danych i wprowadzenia systemu zdalnych e-usług.

W regionie przyjaznym turystom wszystkie odcinki szlaków oraz atrakcje i obiekty bazy turystycznej powinny być odwzorowane w e-przestrzeni obsługiwanej przez internetowy i mobilny serwis informacyjny. Zapewniony powinien być stały dostęp do informacji przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe komputerów (laptopów) oraz powszechnie używane telefony komórkowe, smartfony i urządzenia nawigacyjne PDA.

Starannie opracowane i na bieżąco aktualizowane mapy cyfrowe i zasoby informacyjne serwisu będą sprzyjać idei turystyki rodzinnej zorientowanej na regionalne dziedzictwo kulturowe, jak również obiekty sportowe i rekreacyjne. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych mogą zaprezentować uroki krajobrazowe poprzez ciekawe galerie fotograficzne. Rzetelna informacja prezentowana na interaktywnej mapie cyfrowej stwarza szansę turyście aktywnemu na zaplanowanie przed ekranem komputera, w domu, powrotu do polskich korzeni i tradycji, wyzwań oraz przygód. Kiedy ten sam turysta znajdzie się w terenie na turystycznym szlaku, to baza danych stanie się podstawą działania używanego przez niego systemu nawigacyjnego GPS.

Najbardziej popularne e-usługi w obszarze turystyki i kultury:
 • interaktywne  udostępnianie treści,
 • rezerwacja i sprzedaż miejsc oraz biletów,
 • akredytacja dziennikarzy,
 • raporty z baz danych systemu.

e-uslugi2.jpg

Aplikacje nawigacyjne GPS do urządzeń mobilnych oraz fotokody i rozszerzona rzeczywistość

Aplikacje w urządzeniach mobilnych z funkcją GPS

Aplikacje w smartfonach i urządzeniach nawigacyjnych PDA stają się wszechstronnym przewodnikiem turystycznym w terenie. Z uwagi na wysoką jakość przekazu obrazu i dźwięku, również mogą prezentować pełne zasoby multimedialnej treści dotyczącej szlaków, obiektów atrakcji i bazy turystycznej oraz kulturalnej.

 

W zakresie sprzętu rolę multimedialnych przewodników mogą pełnić:

 • smartfony,
 • urządzenia nawiagacyjne PDA,
 • popularne telefony komórkowe.

Specjalny zestaw plików multimedialnych rozszerza możliwość nawigacji o funkcjonalność audioguide. Dzięki temu urządzenie, a właściwie aplikacja nawigacyjna, poprowadzi turystę widokową trasą, a lektor przybliży historię ciekawych obiektów w wybranym języku. Aplikacja może być doskonałym asystentem turysty podczas imprez plenerowych. Aplikacja może również być pomocna podczas oglądania ekspozycji w muzeach i na różnych wystawach.

Telefon komórkowy a przed wszystkim smartfon może służyć nie tylko do rozmów, stanowi bowiem mobilną platformę do prezentacji praktycznie całej treści publikowanej na portalu.

rozszerzona_rzeczywistosc_1.jpg
rozszerzona_rzeczywistosc_2.jpg

Urządzenia mobilne z funkcją GPS stają się przewodnikiem turystycznym w terenie. Z uwagi na wysoką jakość przekazu obrazu i dźwięku, urządzenia mobilne również mogą sprawdzić się w roli przewodników na ekspozycjach wystaw oraz w salach muzeów.

Rozszerzona rzeczywistość

Aplikacja obsługująca tzw. rozszerzoną rzeczywistość (ang. augmented reality) odsłania przeszłość i przyszłość otaczającej rzeczywistości! Aplikacja skanuje (rozpoznaje) elementy graficznego oznakowania obiektów, a interfejsy publikują warstwy rzeczywistości rozszerzonej.

Aplikacja obsługująca rozszerzoną rzeczywistość w smartfonie to:
 • kompleksowy przewodnik po mieście,
 • natychmiastowa geolokalizacja na tle pobliskich atrakcji turystycznych,
 • osobisty lektor opowiadający o obiekcie, na który nakierujemy telefon,
 • bezbłędne wskazanie drogi do obranego celu, kolejnego obiektu,
 • łatwe kontraktowanie usług (noclegi, gastronomia).

Fotokody

Fotokod jest linkiem do dowolnej treści multimedialnej – tekstu, obrazu, dźwięku czy strony internetowej. Fotokody to rozwiązanie przeznaczone dla turystów posiadających telefony niewyposażone w moduł GPS. Popularny telefon komórkowy wyposażony w aplikację do interpretacji fotokodów zyskuje kolejne ciekawe zastosowanie. Po zeskanowaniu fotokodu znajdującego się w pobliżu obiektu, telefon automatycznie połączy się ze stroną mobilną, na której znajdą się informacje o obiekcie z możliwością odsłuchania lektora oraz pobrania multimediów.

urzadzenia_mobilne_2.jpg

Zagadnienia dotyczące tzw. „rozszerzonej rzeczywistości”, fotokodów oraz innych aplikacji do urządzeń mobilnych zostały szczegółowo omówione na wydzielonych kartach informacyjnych serwisu. Na kartach tych istnieje również możliwość pobrania stosownych aplikacji oraz współrzędnych obiektów do nawigacji samochodowych GPS.

gps_1_small.jpg

System cyfrowego znakowania obszarów, szlaków i obiektów oraz eksponatów muzealnych

System cyfrowego znakowania obszarów, szlaków oraz obiektów atrakcyjnych turystycznie i kulturowo, a także eksponatów muzealnych polega na kompleksowym opracowaniu e-informacji w bazie danych oraz map cyfrowych, w sposób umożliwiający działanie automatycznych przewodników głosowych – audioguide:

 • w zakresie obszarów, szlaków oraz obiektów system polega na komunikatach wizualnych i głosowych wywoływanych automatycznie dla znajdujących się w pobliżu danego obszaru/szlaku/obiektu użytkowników aplikacji nawigacyjnych w mobilnych urządzeniach (PDA) oraz telefonach komórkowych z funkcją GPS; dodatkowe możliwości funkcjonalne umożliwia umieszczenie komunikatów na warstwie rzeczywistości rozszerzonej,

 • w zakresie eksponatów w obiektach kultury, techniki oraz innych atrakcyjnych turystycznie system polega na komunikatach głosowych dostępnych dla osób będących w trakcie zwiedzania obiektu (np. muzeum) – tj. dla użytkowników aplikacji w mobilnych urządzeniach (PDA) oraz telefonach komórkowych; produkt obejmuje również identyfikatory cyfrowe eksponatów oraz ich montaż w obiektach kultury.

Centralny i mobilny system monitorowania turysty w ruchu

Wartościowym i przydatnym uzupełnieniem systemu jest pakiet aplikacji tworzących centralny i mobilny system monitorowania turysty w ruchu.

Wzdłuż szlaków może działać zawsze aktywny system monitorowania turysty w ruchu o zasięgu ogólnowojewódzkim. System naprowadzania na zagubionego turystę, konia, rower lub kajak zapewni bezpieczeństwo turystyki aktywnej w regionie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aplikacje pomogą zlokalizować i wskazać na interaktywnych mapach na przykład położenie turysty czekającego na pomoc medyczną. System działa na popularnych telefonach komórkowych.

schemat.jpg

Aplikacje dla redaktorów i administratorów regionalnej bazy danych, map cyfrowych, kalendarium wydarzeń oraz e-usług

Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zapewnia aktualność treści bazy danych i map cyfrowych, a także możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Aplikacje CPD powinny zapewnić:
 • bieżącą pracę zintegrowanej sieci punktów informacji turystycznej obsługujących klientów bezpośrednio,
 • zdalną aktualizację treści bazy danych i map cyfrowych przy założeniu pracy kadry zlokalizowanej w różnych lokalizacjach regionu,
 • wspomaganie komórek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się promocją i organizacją turystyki oraz kultury,
 • integrację z innym projektami w obszarze turystyki i kultury.

cpd.jpg

Funkcje systemu dostępne dla redaktorów i administratorów CPD umożliwiają:
 • redagowanie treści publikowanych na portalu internetowym oraz mobilnym,
 • edytowanie stron interaktywnych, generowanie fotokodów do cyfrowego oznakowania w terenie,
 • wygodne dodawanie obiektów na mapie cyfrowej (tzw. drag&drop),
 • dodawanie elementów rzeczywistości wirtualnej,
 • tworzenie tras turystycznych z wykorzystaniem obiektów na mapie.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dla adresatów e-informacji oraz klientów e-usług codzienna praca redakcji i urządzeń centrum przetwarzania danych będzie niewidoczna. W praktyce turyści oraz usługodawcy będą wykorzystywać portal internetowy. Natomiast turyści będący fanami nawigacji GPS oraz ceniący bezpieczeństwo na szlaku przede wszystkim docenią produkty informacyjne, nawigacyjne i monitorujące, udostępniane na urządzeniach przenośnych. Dziś nie ma wątpliwości, że rozwiązania GPS stały się jedynym obowiązującym standardem w systemach nawigacyjnych.

redaktorzy.jpg

Co wpływa na innowacyjność proponowanego Systemu Informacyjno-Nawigacyjnego?

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dla adresatów e-informacji oraz klientów e-usług codzienna praca redakcji i urządzeń centrum przetwarzania danych będzie niewidoczna. W praktyce turyści oraz usługodawcy będą wykorzystywać portal internetowy. Natomiast turyści będący fanami nawigacji GPS oraz ceniący bezpieczeństwo na szlaku przede wszystkim docenią produkty informacyjne, nawigacyjne i monitorujące, udostępniane na urządzeniach przenośnych. Dziś nie ma wątpliwości, że rozwiązania GPS stały się jedynym obowiązującym standardem w systemach nawigacyjnych.

Najistotniejszą wyróżnikiem systemu jest jego innowacyjność, na którą wpływają następujące cechy:
 • funkcjonalność – turyści mogą wybierać te elementy, które w danej chwili są im najbardziej przydatne;
 • wielokanałowość – różne sposoby dotarcia do odbiorców: laptop, telefon, nawigacja w samochodzie, PDA;
 • multimedialność – tekst, mapa, audio (lektor), video, Internet;   
 • nowoczesność – wykorzystywane technologie: fotokody, GPS, rozszerzona rzeczywistość, aplikacje mobilne;
 • prostota – zarówno w użytkowaniu, jak i administrowaniu;   
 • dostępność – rozwiązania nie tylko dla posiadaczy nowoczesnych modeli telefonów (smartfonów).

Można rekomendować system na wiele sposobów. System jest przeznaczony dla bardzo szerokiej populacji klientów e-informacji turystycznej i kulturalnej:

 • biorący udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych mieszkaniec regionu,

 • odwiedzający/turysta,

 • profesjonalista – w tym: usługodawca (właściciel obiektu kultury, obiektu noclegowego, firmy transportowej), organizator imprez kulturalnych i turystycznych, przewodnik turystyki PTTK, pilot wycieczek, autor przewodników turystycznych, dziennikarz, artysta, naukowiec - reprezentujący różne dyscypliny naukowe, nauczyciel, pracownik jednostek samorządu lokalnego, redaktor i administrator portalu,

 • uczeń, student.

Różni użytkownicy będą doceniać te zalety, które odpowiadają na ich potrzeby.

Wdrożenie i utrzymanie systemu powinno zapewnić osiągnięcie rezultatów takich jak kompleksowość, wszechstronność oraz innowacyjność e-informacji oraz e-usług w kontekście:
 • wymogów różnych form turystyki aktywnej: rowerowej, pieszej, konnej, wodnej, samochodowej,
 • promocji regionu oraz jego produktów turystycznych i kulturalnych,
 • różnorodności inspiracji dla turysty: zwiedzanie zabytków, uroki krajobrazowo-przyrodnicze, wydarzenia kulturalne i sportowe,
 • przygotowania regionu jako obszaru przyjaznego oraz atrakcyjnego dla fanów turystyki aktywnej i miłośników kultury oraz dla kibiców.

Jeszcze jedna rada dla aktywnego turysty

Aby w pełni korzystać z uroków i usług regionu przyjaznego turyście, warto zaglądać na portal „ map4U” oraz zainstalować właściwą aplikację na posiadanym przez siebie urządzeniu mobilnym: telefonie komórkowym, smartfonie, PDA.

Mobilni przewodnicy i rozszerzona rzeczywistość do także Twoja przyszłość!

Gospodarzu regionu przyjaznego turyście – potraktuj EURO 2012 jako katalizator

1,5 miliona kibiców, którzy odwiedzą polskie stadiony podczas EURO 2012, to z pewnością potencjalni odbiorcy innowacyjnego systemu informacyjnego. Mistrzostwa to tylko 1 miesiąc kolejnego sezonu turystycznego. Polska lub Twój region może mieć w planach jeszcze niejedną ciekawą i popularną imprezę.

euro2012_small.jpg

Wdrożony System Informacyjno-Nawigacyjny
to produkt dla fanów kultury i turystyki aktywnej, możliwy
do wykorzystywania po zakończeniu mistrzostw
przez całą nadchodzącą przyszłość.
„Regiony przyjazne turystom” wykorzystują prezentacje multimedialne jako sprawdzone materiały promocyjne i instruktażowe. Poniżej wybrane przykłady prezentacji promujących rozwiązania informatyczne dla turystyki.

rozszerzona_rzeczywistosc_12.jpg

profil2.jpg

System Informacyjno-Nawigacyjny Jak uzyskać dostęp do funkcji
tworzenia indywidualnego profilu Użytkownika
Portalu Turystyki Aktywnej „W siodle”

widok3.jpg

spacer_amber.jpg

Tworzenie interaktywnego widoku Spacer interaktywny po mapie cyfrowej
Portalu Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej