Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Wieluńskie pałace i dwory

Na terenie powiatu wieluńskiego zachowało się kilka dawnych pałaców i dworów szlacheckich. Najstarszy i najokazalszy dwór znajduje się w Ożarowie i pochodzi z 1757 r.

Opis

Wśród obiektów rezydencjonalnych na terenie powiatu wieluńskiego zachowały się nieliczne przykłady pałaców. Przetrwały one w Wieluniu (wybudowany na fundamentach dawnego zamku, dziś użytkowany przez Starostwo Powiatowe), Konopnicy (ośrodek pracy twórczej Politechniki Łódzkiej) oraz w  Rudzie (obiekt nieużytkowany). Wszystkie pochodzą z XIX w. Pałac w Wieluniu reprezentuje styl klasycystyczny, dwa pozostałe wybudowano w stylu eklektycznym. Wnętrza pałaców w Konopnicy i Wieluniu są dostępne, zostały one jednak gruntownie przebudowane i utraciły swój zabytkowy charakter. Wnętrza pałacu w Rudzie są niedostępne, obiekt ten znajduje się w złym stanie technicznym.

Najstarszy na Ziemi Wieluńskiej dwór znajduje się w Ożarowie i pochodzi z 1757 r. Jest to jeden z ciekawszych zachowanych dworów w skali całej Polski – budowla modrzewiowa, w typie tradycyjnego dworu polskiego z dachem łamanym i czterema alkierzami w narożach. Dzięki obecnej funkcji muzealnej (Muzeum Wnętrz Dworskich) zachowany jest w tym obiekcie wyjątkowy klimat dworu szlacheckiego.

muz1.jpg

Ożarów. Dwór (XVIII w.)

Na terenie powiatu inne zachowane dwory znajdują się w Rychłocicach, Pątnowie, Wielgiem, Łagiewnikach, Chotowie, Mokrsku, Olewinie, Łaszewie, Czarnożyłach oraz Komornikach. Wększość z nich usytuowana jest w parkach, o wysokich walorach przyrodniczych. Niektóre służą obecnie jako szkoły (Łagiewniki, Chotów, Olewin, Łaszew), niektóre nie są zagospodarowane (Komorniki), inne stanowią własność prywatną i są niedostępne dla turystów (Wielgie).

Ze względu na obecną dostępność oraz stopień zachowania pierwotnej budowli za obiekty rzeczywiście atrakcyjne dla turystów można uznać jedynie dwory w Ożarowie i Rychłocicach.

dwor_2.jpg

Rychłocice. Dwór (XIX w.)

Na szlakach turystycznych spotkamy również ruiny dworów, w cieniu których odpoczynek można połączyć z refleksją nad przemijalnością czasu.