Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Zabytki i kultura w woj. łódzkim

Region łódzki jest obszarem bardzo bogatym pod względem dziedzictwa kulturowego, wiele obiektów zachwyci turystów swą architekturą i historią. Znajdują się tu zabytki pochodzące ze wszystkich epok od wczesnego średniowiecza, aż po XX w.

Opis

Są to obiekty różnych typów od zamków, pałaców i dworów, poprzez stanowiska archeologiczne, muzea i XIX-wieczne dziedzictwo przemysłowe, do dziedzictwa niematerialnego, takiego jak legendy, folklor i etnografia regionu.

Na obszarze województwa łódzkiego znajduje się 2107 obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wojsławice. Dwór w Wojsławicach.

Dwór w Wojsławicach

Do najstarszych obiektów należy zaliczyć grodziska, relikty grodów (zachowane m.in. w Tumie, Żarnowie, Sieradzu) oraz średniowieczne zamki w Oporowie, Uniejowie, Łęczycy, Rawie Mazowieckiej, Opocznie oraz Piotrkowie Trybunalskim, a także w dolinie rzeki Pilicy m.in. w Inowłodzu, Majkowicach, Bąkowej Górze, Przedborzu. Na terenie województwa znajdują się również siedziby rodzin arystokratycznych, są to pałace w Nieborowie i Walewicach. 

Atrakcją regionu są liczne dwory i otaczające je założenia parkowe: Tubądzin, Ożarów, Wodzierady, Biskupice, Dębołękę, Gostków, Małyń, Rychłocice, Kołacin, Byszewy, Chojne. Cenne są także drewniane kościoły, których odnaleźć można ok. 100. Są wśród nich szczególnie cenne obiekty, pochodzące z XVI w., zwłaszcza te z okolic Wielunia. Równie atrakcyjnym, choć zanikającym elementem krajobrazu są  drewniane zabytki techniki: drewniane wiatraki, młyny wodne, których w rejestrze zabytków znajduje się 12 (m.in. w: Dąbrowie, Kurowie, Solcy Wielkiej, Włocinie, Zagórkach-Kolonii), jednak są one przeważnie w bardzo złym stanie technicznym. Elementem ważnym dla atrakcyjności turystycznej są muzea, archiwa, zbiory regionalne i skanseny. W większości miast mają w swoich siedzibach muzea regionalne.

Arkadia. Park romantyczny. Dom Murgrabiego.

Arkadia. Park romantyczny

Najwięcej obiektów zabytkowych posiada stolica województwa – Łódź aż 216. Są to przede wszystkim zabytki związane z rozwojem miasta od 1820 r. do dwudziestolecia międzywojennego XX w.

W województwie łódzkim wyraźnie zaznacza się kultura ludowa, związana z subregionami etnograficznymi. Turysta najłatwiej może się z nią spotkać w skansenach i muzeach regionalnych, gdzie prezentowana jest sztuka ludowa, a także organizowanych jest wiele przedsięwzięć i prezentacji promujących tradycyjne techniki zdobnictwa czy pracy. Przetrwała tradycyjna obrzędowość i obyczaje ludowe, które zaobserwować można w wielu podregionach etnograficznych, zwłaszcza w tak rozpoznawalnym w skali Polski, podregionie łowickim. Na obszarze województwa działa wiele zespołów pieśni i tańca, w tym najbardziej popularny w Lipcach Reymontowskich

Ważne są także historie i anegdoty, które tworzą legendę miejsc, wśród nich należy wymienić m.in.: legendę o diable Borucie, legendę na temat grodu Krakówek w Brzezinach, legendę na temat powstania miasta Pajęczna.

Wieluń. Muzeum regionalne

Wieluń. Muzeum regionalne

Warto zwrócić też uwagę na święta i tradycje z nimi związane, np.: tradycyjne dywany z kwiatów na Boże Ciało w Spycimierzu, procesja Bożego Ciała w strojach ludowych w Łowiczu. Do ciekawych wydarzeń w regionie należy zaliczyć Turniej Skarbu Kwarcianego w Rawie Mazowieckiej, Trybunały Kabaretowe i Międzynarodowe Spotkania Rzeźbiarzy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Święto Róży w Kutnie. Z punktu widzenia Łódzkiego Szlaku Konnego bardzo ważne są wszelkie inscenizacje bitew rycerskich na zamkach w Łęczycy, Uniejowie i Sulejowie-Podklasztorzu odbywające się z udziałem koni.

Dokumenty