Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Zaplanuj podróż - interaktywne widoki, mapy, plany, foldery

Interaktywne widoki, mapy, plany, foldery prezentują lokalizacje skonfigurowane w oparciu o określone kryteria selekcji (np. kościoły drewniane). Poprzez ikonę wybranego miejsca możemy wywołać jego kartę informacyjną oraz wskazać na mapie powiązane z nim szlaki turystyczne lub inne obiekty.

Na obszarze województwa łódzkiego znajduje się 2107 obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to obiekty różnych typów od zamków, pałaców i dworów, poprzez stanowiska archeologiczne, muzea i XIX-wieczne dziedzictwo przemysłowe, do dziedzictwa niematerialnego, takiego jak legendy, folklor i etnografia regionu.

Żaden turysta, który choć raz pozna walory województwa łódzkiego nie będzie miał wątpliwości, że jest to region warty odwiedzenia i spędzania w nim czasu na łonie przyrody.

Na terenie regionu łódzkiego funkcjonują prawie wszystkie określone polskim prawem formy ochrony przyrody. Zajmują one 19,8% terenu województwa. W łódzkim znajduje się enklawa Kampinoskiego Parku Narodowego w postaci Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach, a także 7 parków krajobrazowych: Bolimowski, Przedborski, Załęczański, Międzyrzecza Warty i Widawki, Sulejowski, Wzniesień Łódzkich, Spalski. Łódzki Szlak Konny przebiega przez obszar wszystkich parków krajobrazowych co znacznie podnosi jego atrakcyjność turystyczną.

W województwie łódzkim znajduje się 89 rezerwatów przyrody, także 16 obszarów chronionego krajobrazu, ponad 2500 pomników przyrody (w zdecydowanej większości przyrody ożywionej – drzewa, aleje i grupy drzew), 4 stanowiska dokumentacyjne, ok. 743 użytków ekologicznych i 31 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Baza noclegowa i gastronomiczna jest dobrze rozwinięta i zróżnicowana. Każdy może liczyć na całą gamę usług przydatnych turyście aktywnemu. Goście mogą liczyć na opiekę medyczną, nie odbiegającą od standardów przyjętych w Polsce.

Na uwagę zasługuje najdłuższa w Europie trasa przeznaczoną dla miłośników turystyki konnej i aktywnej, której długość  liczy ponad 2000 km. Łódzki Szlak Konny oraz baza istniejących ośrodków jeździeckich pozwoli Ci na niezwykłą przygodę z koniem, zarówno w wymiarze rekreacyjnym, turystycznym i sportowym. Bez względu na to, czy zaczynasz przygodę z końmi, czy jesteś profesjonalnym jeźdźcem - szlak umożliwia różne formy spędzania czasu w siodle.