Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Kina, teatry, sale koncertowe woj. śląskiego

Zapraszamy do kin, teatrów i sal koncertowych. W regionie każdego roku w różnych miejscach prezentacji odbywa się ponad 6000 przedstawień i koncertów.

Opis

Przewaga konkurencyjna regionu w obszarze kultury wynika z posiadania wielu obiektów tworzących różnorodną strukturę infrastruktury społecznej, na którą składają się:

  • kina,
  • teatry,
  • filharmonie,
  • opery,
  • amfiteatry,
  • sale koncertowe.

Na uwagę zasługują również galerie, muzea i zbiory, biblioteki oraz ośrodki kultury zlokalizowane na terenie całego regionu, a omówione na kolejnych kartach informacyjnych portalu.

Oferta wydarzeń oraz imprez kultury regionu nie ogranicza się do kin, teatrów i filharmonii. Zazwyczaj dużą renomą i popularnością cieczą się propzycje Spodka w Katowicach oraz imprezy organizowane na Stadionie Sląskim w Chorzowie.

Galerie zapraszają często na odczyty i prelekcje, spotkania autorskie, lekcje na wystawach oraz filmy. Muzea proponują wystawy, na które składają się często depozyty wzbogacające zbiory stałe.

Teatry i instytucje muzyczne

W województwie śląskie funkcjonuje 20 teatrów i instytucji muzycznych, posiadających łącznie około 9.000 miejsc na widowni co stanowi 12,5 % miejsc w skali całego kraju (więcej miejsc dla widzów posiada jedynie województwo mazowieckie – ponad 24 % miejsc).

W 2008 roku ludność biorąca udział w przedstawieniach i koncertach w województwie śląskim stanowiła ponad 13% wszystkich uczestników koncertów i przedstawień w kraju. Pod tym względem województwo zajmowało drugie miejsce w kraju zaraz po województwie mazowieckim (Wykres 15). Na jedno przedstawienie i koncert w województwie śląskim przypada 229 widzów (4 miejsce w kraju). Pod względem liczby przedstawień i koncertów wg siedziby województwo śląskie znajduje się na drugim miejscu.

Kina

Województwo śląskie ma dobrze rozwiniętą sieć kin. Jest to największa liczba tego typu obiektów wśród wszystkich województw. W ponad 50 kinach stałych znajduje się ponad 160 sal kinowych, a w nich około 37.000 miejsc (średnia krajowa to 30 obiektów). W województwie znajduje się aż 8 kompleksów kinowych typu „multiplex” posiadających około 90 sal kinowych.

Większość znajduje się w miastach. Tylko 2 kina zlokalizowane są na terenach wiejskich. Największa ich liczba znajduje się w gminach: Katowice (42 sale/7 kin), Rybnik (18 sal/5 kin) oraz Gliwice (15 sal/3 kina).