Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Zaplanuj podróż - interaktywne widoki, mapy, plany, foldery

Interaktywne widoki, mapy, plany, foldery prezentują lokalizacje skonfigurowane w oparciu o określone kryteria selekcji (np. kościoły drewniane). Poprzez ikonę wybranego miejsca możemy wywołać jego kartę informacyjną oraz wskazać na mapie powiązane z nim szlaki turystyczne lub inne obiekty.

Województwo śląskie jest położone w zasięgu trzech historycznych regionów Polski - Górnego Śląska, Małopolski, Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej. To wpływa na zróżnicowanie i bogactwo walorów kulturowych.

W regionie znajduje się ponad 4000 zabytków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W rejestrze zabytków archeologicznych znajduje się 231 stanowisk archeologicznych. Rejestr zabytków ruchomych obejmuje około 6000 obiektów.

Region posiada bardzo liczne obiekty przemysłowe i rzemieślnicze; obiekty transportu i komunikacji; budowle hydrotechniczne i wiatrowe a także obiekty górnictwa - najbardziej charakterystyczne dla historii i krajobrazu części województwa. Do rejestru zabytków jest wpisanych ponad 70 zabytków techniki, zaś liczbę tych, które nie są w nim ujęte, szacuje się na ok. 190. Część obecnie już nieczynnych zabytków techniki zostało przeznaczonych do zwiedzania. Tworzą one liczący 31 obiektów Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, na którym znajdują się m.in. dawne dworce PKP i koleje wąskotorowe, osiedla patronackie, obiekty związane z górnictwem węgla kamiennego, wydobyciem i przetwórstwem metali oraz liczne muzea poświęcone zabytkom techniki. Wśród nich znajduje się zespół radiostacji w Gliwicach, której maszt jest najwyższą na świecie budowlą wzniesioną z drewna - miejsce ważne dla historii II wojny światowej. Szlak został nagrodzony w 2008 r. Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Na Szlaku leży również obiekt uznany za pomnik historii – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolnia „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach. W styczniu 2010 r. szlak został wpisany w sieć Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH).