Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Galerie, biblioteki, muzea, archiwa i zbiory woj. śląskiego

Galerie proponują odczyty i prelekcje, spotkania autorskie, lekcje na wystawach oraz filmy. Zbiory muzealiów w regionie stanowią prawie 8% zbiorów krajowych i lokują obszar na czwartym miejscu.

Opis

Na uwagę mieszkańców regionu jak również turystów zasługują liczne galerie, muzea i zbiory. Ponad 100 obiektów proponuje bardzo ciekawe oferty.

Największe zbiory własne w województwie śląskim zgromadziły galerie fotografii (ponad 50% wszystkich zbiorów).

Galerie zapraszają często na odczyty i prelekcje, spotkania autorskie, lekcje na wystawach oraz filmy. Można spotkać znanych twórców oraz bardzo ciekawe osobowości.

Muzea proponują wystawy, na które składają się często depozyty wzbogacające zbiory stałe.

Galerie

Działalność wystawiennicza pokazująca sztukę współczesną prowadzona jest przede wszystkim przez 33 galerie – w tym 12 prowadzonych w ramach sektora prywatnego. Jest to prawie 10% wszystkich krajowych galerii. W 2008 roku w kraju było 331 galerii, a średnia dla województwa wynosiła 21 galerii.

Pod względem liczby galerii zlokalizowanych w miastach wojewódzkich, Katowice zajmują ostatnie miejsce, siedzibę ma tutaj jedynie 15% tych instytucji działających na terenie śląskiego. Jest to zaleta regionu, gdyż dostęp do wystaw jest łatwiejszy.

W 2008 roku w galeriach odbyły się 384 wystawy, jest to 10% wystaw w kraju oraz czwarte miejsce wśród województw. Galerie samorządowe zorganizowały w tym czasie aż 77% wystaw.

Ponadto galerie proponowały odczyty i prelekcje, spotkania autorskie, lekcje na wystawach oraz filmy. W galeriach samorządowych odbyło się 1076 takich spotkań, zaś w prywatnych 112 i jest to 3 miejsce wśród wszystkich województw.

Pod względem liczby osób odwiedzających galerie samorządowe i prywatne w 2008 roku województwo śląskie zajmowało czwarte miejsce w kraju z liczbą ponad 282 tys. zwiedzających (w tym ponad 75 tys. w galeriach prywatnych).

Biblioteki

Region zgromadził znaczące zasoby biblioteczne. Obiekty zlokalizowane są na terenie całego województwa. Wiele bibliotek ma siedzibę w obiektach o dużym znaczeniu dla kultury regionu i charakteryzuje się znaczącą atrakcyjnością turystyczną.

Muzea

W regionie działa około 60 muzeów, w tym 12 oddziałów, co stanowi niewiele ponad 8% wszystkich muzeów wraz z oddziałami na terenie kraju. Za szczególnie interesujące należy uznać Tyskie Browarium, które odwiedza ok. 40 tysięcy osób rocznie, Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Muzeum Zamkowe w Pszczynie (tzw. Perłą Górnego Śląska), prywatne Muzeum Najmniejszych Książek Świata Zygmunta Szkocnego w Katowicach oraz Muzeum Koronki w Koniakowie.

Średnia liczba muzeów w województwach wynosi 46. Mimo dużej liczby muzeów pod względem liczby osób zwiedzających województwo śląskie zajmuje dopiero 7 miejsce w kraju (21 tys. osób w porównaniu do średniej w kraju prawie 28 tys. osób).

Muzea i ich oddziały znajdują się na terenie zaledwie 36 gmin. Najwięcej placówek muzealnych znajduje się w Gliwicach (3 muzea i 3 oddziały) oraz w Częstochowie i Katowicach (po 4 placówki).

Na jedno muzeum w województwie śląskim przypada około 10 wystaw, co lokuje obszar na 4 miejscu w kraju. W sumie każdego roku zorganizowanych jest około 500 wystaw, z czego ponad 30% to wystawy z innych województw. Wystawy te stanowiły ponad 11% ogółu wystaw w skali kraju, co lokuje województwo na drugiej pozycji.