Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Europejskie szlaki kulturowe w Polsce

Prezentujemy europejskie szlaki kulturowe na drogach samochodowych, ponieważ ze względu na ich długość ten sposób podróżowania będzie najpopularniejszym sposobem poruszania się po tych trasach. Zapraszamy również turystów rowerowych, pieszych i konnych.

Opis

Na interaktywnych mapach prezentujemy przebieg europejskich szlaków kulturowych w Polsce:

  • Europejski Szlak Bursztynowy,
  • Europejski Szlak Cysterski,
  • Europejski Szlak Romański,
  • Europejski Szlak Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Wymienione szlaki są integralnym elementem dziedzictwa kulturowego Polski, stanowiąc jednocześnie o wyjątkowości oferty turystycznej naszego kraju.

To, że wybraliśmy drogi samochodowe jako podstawę wytyczenia linii przebiegu szlaków podyktowane było tylko względami praktycznymi. Trasy są długie i przebiegają przez obszary wielu państw. Nieliczni turyści zdecydują się na wędrówkę pieszą lub jazdę rowerem. Większość turystów podstawową część trasy odbędzie samochodem.

Chcieliśmy pokazać, że planując podróż do miejsca docelowego pobytu na wczasach nie musicie kierować się wyłącznie kryterium najkrótszej lub najszybszej drogi. Okazuje się bowiem, że prastare szlaki kulturowe pokrywają się w znacznym stopniu z dzisiejszą siecią infrastruktury dróg samochodowych. Zatem macie szansę tak zaplanować przejazd, żeby standardowy tranzyt zamienił się w ciekawe przeżycie, z  wzruszeniami i emocjami jakie często towarzyszą oglądaniu miejsc kulturowych.

W przypadku Szlaku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, zwanego ówcześnie Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską można mieć wątpliwości co do wyboru środka komunikacji. Warto rozważyć podróż koleją ponieważ będzie to okazja przebyć trasę torowiskiem wybudowanym z inicjatywy Polaków na terenie Królestwa Polskiego latach 1845–1846, a zatem szlakiem techniki funkcjonującym od ponad 160 lat.

mapa2.jpg

Idea Europejskich Szlaków Kulturowych

Inicjatywa wyznaczania szlaków kulturowych w Europie została zapoczątkowana w 1986 r. poprowadzeniem Drogi Świętego Jakuba. Rok później Rada Europy utworzyła Program Europejskich Szlaków Kulturowych. Koordynacją wdrażania Programu zajmuje się Europejski Instytut Szlaków Kulturowych (European Institute of Cultural Routes).

Za taki szlak może być uznana trasa łącząca obiekty i miejsca mające znaczenie dla kultury europejskiej, która zapewnia prezentację konkretnej tematyki. Może ona dotyczyć zarówno historycznych wydarzeń i postaci, zabytków czy krajobrazów.

Powoływanie szlaków kulturowych stanowi ochronę dla dziedzictwa kulturowego oraz stwarza możliwości renowacji obiektów zabytkowych. Ich funkcjonowanie wpływa na budowanie europejskiej tożsamości oraz stymuluje rozwój turystyki kulturowej. Obecnie na obszarze Europy funkcjonuje około 30 szlaków kulturowych, które kształtują nowy wymiar przestrzeni turystycznej. Niektóre z nich swym zasięgiem obejmują kilka krajów, w tym również Polskę.

Pojawiająca się na naszej mapie cyfrowej trasa szlaku w praktyce wskazuje linię, wokół której znajduje się obszar, w którym setki (niekiedy tysiące) lat działań naszych przodków umiejscowiło wiele obiektów stanowiących niewątpliwe atrakcje turystyczne. Bardzo często przy samej drodze samochodowej, a niekiedy tylko w odległości kilku kilometrów znajdują się obiekty, które warto zwiedzić lub zobaczyć.
Szlaki kulturowe odsłaniają nie tylko obiekty stworzone przez człowieka (zamki, pałace, dwory, kościoły). Na wielu odcinkach ukazują krajobrazy, dla których warto zrezygnować z jazdy po autostradzie na rzecz dogi lokalnej. Dlatego nasze galerie multimedialne zawierają fotografie wykonane podczas lotu na niskim pułapie. Tym wszystkim, którzy nie mają możliwości takiej podróży tego typu prezentacja szlaku pozwoli samemu ocenić atrakcyjność poruszania się po danej trasie.
Mamy nadzieję, że po przybyciu do celu podróży będziecie mieli okazję na podróżowanie po szlakach wodnych, konnych, rowerowych i pieszych. O to powinni zadbać gospodarze regionów przyjaznych turystom aktywnym. Należy pamiętać, że nasi przodkowie w podróżowaniu często wykorzystywali rzeki, a ich koryta wytyczały przebieg wielu traktów komunikacyjnych w historii Europy.

Będzin. Królewski Zamek Karkonoski Park Narodowy. Widok na najwyższy szczyt Karkonoszy Śnieżkę Załęczański Park Krajobrazowy.

Dalej prezentujemy najbardziej popularne szlaki, dla których zostały opracowane również szczegółowe karty informacyjne. Szlaki prezentowane na mapie interaktywnej zostały podzielone na odcinki, których końce wyznaczają praktyczne węzły komunikacyjne, miejsca przecinania się z innymi drogami samochodowymi. Każdy odcinek ma opracowana własną kartę informacyjną.

Europejski Szlak Bursztynowy

Szlak Bursztynowy jest trasą turystyczną, nawiązującą do starożytnego szlaku handlowego, którym kupcy z Cesarstwa Rzymskiego podążali na wybrzeże Bałtyku. Na szlaku podziwiać możemy romańskie obiekty sakralne, gotyckie świątynie i drewniane kościółki. Na zwiedzających czekają również średniowieczne zamki, ruiny fortyfikacji miast historycznych, a także zespoły klasztorne, kompleksy pałacowo-parkowe i dworskie oraz piękna przyroda. Szlak biegnie przez Polskę kilkoma równoległymi trasami, które przeplatają się i łączą.

Europejski Szlak Cysterski

Wędrówka tym szlakiem pozwala zaobserwować wpływ średniowiecznych klasztorów cysterskich na kulturę i tożsamość dzisiejszej Europy i jej mieszkańców. Łączy obiekty związane z obecnością cystersów i biegnie przez obszar Polski, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Podróżowanie Szlakiem Cysterskim to swoista, pełna refleksji wyprawa w przeszłość, pozwalająca pogłębić wiedzę o europejskich korzeniach.

Europejski Szlak Romański

Historia Szlaku Romańskiego w Polsce podkreśla tysiącletnią tradycję narodową, kulturową i religijną związaną z historią naszego kraju przy jednoczesnym zaznaczeniu jej przynależności do kręgu cywilizacyjnego Europy Zachodniej. Szlak biegnie prawie przez całą Polskę, obejmując zasięgiem miejsca i zabytki związane z czasami monarchii Piastów.

Europejski Szlak Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

Szlak Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej to fragment tzw. Drogi Żelaznej, była ona pierwszą koleją wybudowaną z inicjatywy Polaków na terenie Królestwa Polskiego w latach 1845–1846. Na jej trasie znajdują się miejsca związane z historią kolei oraz obiekty ważne pod względem kulturowym i historycznym. Od 160 lat szlak pełni ponadto istotną funkcję komunikacyjną.