Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Zabytki UNESCO w Polsce

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości składa się z obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO ze względu na ich unikatową dla ludzkości wartość kulturową bądź przyrodniczą.

Opis

Zwiedzając Polskę wzdłuż i wszerz poznać można jej bujną historię za pomocą wielu zabytków. I choć najazdy, potop szwedzki i zawierucha wojenna spowodowała, że część wspaniałych budowli zostało zniszczonych, to jednak nadal jest w naszym kraju wiele miejsc, w które trzeba się wybrać.

Podziwiać można budynki świeckie – przede wszystkim pałace i dwory, wiele zabytków przemysłowych, a także układy urbanistyczne miast. Wspaniała architektura dotyczy także budowli kultu – kościołów, klasztorów, kaplic i cmentarzy. Pochodzą one z wielu epok historycznych, dając wspaniały przekrój architektonicznych dokonań w Polsce. Część wzoruje się na światowych trendach, a część prezentuje rodzime wzory.

Najlepszą rekomendacją dla zabytków jest Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). W sprawie wpisania danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 roku, zaś nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jest wpisanych 14 polskich obiektów: fragmenty miast, świątynie, zamki, park i puszcza, muzeum obozu zagłady oraz zabytki techniki. Każdy z nich jest unikatowym skarbem kultury i dziedzictwa Polski.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) powstała 16 listopada 1945 roku na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego. Powstając tuż po II wojnie światowej miała nieść ideę świata opartego na współpracy międzynarodowej.

UNESCO jest organizacją multilateralną koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej . Tworząc standardy współpracy poprzez ustanawianie prawa międzynarodowego w wymienionych dziedzinach oraz mobilizując społeczność międzynarodową dla wspólnych działań, realizuje cele polityki, którą nazwalibyśmy dzisiaj public diplomacy.

Polski Komitet ds. UNESCO powstał w 1956 r., jego misją jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Ma status organu doradczego Rady Ministrów, pełni funkcję doradczą, koordynacyjną, informacyjną. We współpracy z instytucjami krajowymi organizuje międzynarodowe konferencje, seminaria i warsztaty w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

 

Toruń. Nocna Panorama Starego Miasta odbijająca się w rzece Wiśle

  1. Poniższe obiekty uznane za Światowe dziedzictwo UNESCO przedstawiamy chronologicznie, zgodnie z kolejnością wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości.

 

Stare Miasto w Krakowie

Kraków. Elewacje kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pwała, oraz kościoła pw. św. Andrzeja przy ulicy GrodzkiejKraków to dawna stolica Polski, XIII-wieczne miasto kupieckie. W pobliżu Zamku Królewskiego na Wawelu znajduje się Stare Miasto największym w Europie z rynkiem okalanym licznymi zabytkowymi kamienicami i kościołem oraz fragmentami XIV-wiecznych murów miejskich. Warto zwiedzić także średniowieczną dzielnicę Krakowa - Kazimierz, z zabytkowymi synagogami oraz Uniwersytet Jagielloński, jak również gotycką katedrę, w której pochowani są królowie Polski.

 

Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni

Wieliczka. Kaplica pw. św. Kingi w Zabytkowej Koplani SoliKopalnia soli w Wieliczce wpisana została na listę w 1978 r. Jest to 9 poziomów i 360 km chodników, w których znajdują się wyrzeźbione w soli ołtarze, posągi i inne dzieła sztuki, co zaskakuje oczekiwania zwiedzającego wobec kopalni, czyli przedsięwzięcia stricte przemysłowego. Tutejsze pokłady soli kamiennej eksploatowane są od XIII w. W 2013 r. pozycja ta została rozszerzona o kopalnię soli w Bochni i Zamek Żypny w Wieliczce. 

 

Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)

Oświecim. Hitlerowski Obóz KoncentracyjnyTo największy w III rzeszy obóz, gdzie systematycznie głodzono i katowano głównie Żydów. Wymordowano tam 1, 5 miliona ludzi. Dobrze znana historia Polski nabiera silniejszych emocji, gdy zwiedzający sam znajdzie się za ogrodzeniem z drutami kolczastymi, pośród baraków, szubienic, komór gazowych i krematoriów.

 

Puszcza Białowieska/Białowieżskaja Puszcza - obiekt transgraniczny polsko-białoruski

Białowieski Park NarodowyPuszczę stanowi las naturalny o charakterze pierwotnym, położona jest na linii działu wodnego Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Dominują tu drzewostany liściaste i mieszane, lecz spotkać można także drzewostany iglaste. Zamieszkują tu rzadkie gatunki ssaków: wilki, rysie, wydry oraz przez ponad 400 żubrów.

 

 

Stare Miasto w Warszawie

Warszawa. Pomnik Syrenki na Starym Rynku

Warszawa zawdzięcza swa nazwę rycerzowi z rodu Rawów (Rawiczów) o imieniu Warsz, właścicielowi wsi istniejącej od XII/XIII. Stare miasto obecnej stolicy Polski w czasie Powstania Warszawskiego (w sierpniu 1944) w 85% zostało zniszczone przez oddziały hitlerowskie. Po wojnie, mieszkańcy Warszawy podjęli się odbudowy, dzięki której zrekonstruowano kościoły, pałace oraz Rynek Starego Miasta – wszystko zgodnie z XIII wiecznymi, przedwojennymi wzorcami.

 

 

 

Stare Miasto w Zamościu

Zamość. Kamienice przy Rynku WielkimZamość (założone w XVI wieku przez kanclerza Jana Zamoyskiego), wzorowany na włoskim modelu miasta idealnego, zaprojektowany przez pochodzącego z Padwy architekta Bernardo Morandiego. Zbudowany jako miasto renesansowe z końca XVI w. Zamość zachował pierwotny plan, fortyfikacje oraz liczne budowle, łączące włoskie i środkowoeuropejskie tradycje architektoniczne.

 

 

Średniowieczny zespół miejski Torunia

Toruń. Kamienice stojące na Starym RynkuToruń zawdzięcza swe początki Zakonowi Krzyżackiemu, który w połowie XIII w. zbudował tam zamek, mający służyć jako baza wypadowa do podboju i ewangelizacji Prus. Miasto wkrótce zaczęło odgrywać istotną rolę handlową, ale także światopoglądową, świadczą liczne okazałe, XIV i XV-wieczne budowle publiczne i prywatne (m.in. Dom Kopernika), wznoszące się na Starym i na Nowym Mieście.

 

Zamek krzyżacki w Malborku

Malbork. Widok na Zamek GórnyXIII-wieczny, największy przykład średniowiecznego zamku ceglanego - warowny klasztor Zakonu Krzyżackiego został znacznie rozbudowany i upiększony po 1309. Popadł następnie w ruinę, następnie został odrestaurowany na przełomie XIX i XX w.; zniszczony w czasie II wojny światowej, został ponownie odbudowany na podstawie zachowanej szczegółowej dokumentacji.

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy

Kalwaria Zebrzydowska. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej Kalwaria Zebrzydowska, będąca celem pielgrzymek, to obiekt kulturowy o znaczeniu duchowym. Otoczenie naturalne Kalwarii to symboliczne miejsca odnoszące się do Męki Pańskiej oraz do życia Matki Boskiej, pozostało prawie niezmienione od XVII w.

 

 

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Świdnica. Kościół Pokoju pw. Wszystkich Świętych, XVII w.Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy to największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji szkieletowej. Wzniesione na Śląsku w połowie XVII w., w następstwie Pokoju Westfalskiego kładącego kres konfliktom religijnym. Zbudowane z uwzględnieniem czynników materiałowych i politycznych, świadczą o poszukiwaniach swobody religijnej i ucieleśniają formy architektoniczne właściwe kościołom katolickim, lecz mało rozpowszechnione w ideologii luterańskiej.

 

Drewniane kościoły południowej Małopolski - Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa

Sękowa. Drewniany Kościół pw. śś. Filipa i JakubaDrewniane kościoły południowej Małopolski to przykład różnych aspektów tradycji budowlanych kościołów średniowiecznych w kulturze rzymsko-katolickiej. Zbudowane są techniką rozpowszechnioną w Europie Północnej i Wschodniej od średniowiecza, polegającą na poziomym ułożeniu drewnianych bali.

 

Park Mużakowski - obiekt transgraniczny polsko-niemiecki

Łęknica. Park MużakowskiPark krajobrazowy po obu stronach Nysy Łużyckiej, wzdłuż której przebiega granica polsko-niemiecka, powstały w latach 1815-1844. Park, z fundacji księcia Hermana von Puckler-Muskaua, harmonijnie wpisany w wiejski krajobraz, zapoczątkował nowe podejście w projektowaniu krajobrazu i wpłynął na rozwój architektury krajobrazu w Europie i Ameryce. Zaprojektowany jako „obraz malowany za pomocą roślin”, wykorzystywał miejscową roślinność do podkreślenia walorów istniejącego krajobrazu. Ten „zintegrowany krajobraz” rozciąga się aż do miasta Muskau, poprzez pasy zieleni tworzące parki miejskie otaczające obszary zabudowane. Miasto stało się w ten sposób jednym z elementów krajobrazu, podobnie jak odbudowany zamek, mosty i arboretum.

Hala Stulecia we Wrocławiu

Wrocław. Hala Ludowa (Stulecia) w Parku SzczytnickimHala Stulecia (wzniesiona została w latach 1911-1913 przez architekta Maxa Berga ) to konstrukcja przełomowa w historii architektury wykorzystującej żelazobeton. Powstała jako budowla wielofunkcyjna służąca celom rekreacji, na planie koła z czterema absydami, mieści cylindryczną widownię na około 6000 osób. Hala Stulecia jest rozwiązaniem pionierskim pod względem architektonicznym i inżynierskim, przykładowym obiektem wskazującym na przenikanie się różnorodnych wpływów we wczesnych latach XX wieku.

 

Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce i na Ukrainie (wspólnie z Ukrainą)

Kwiatoń. Greckokatolicka cerkiew pw. św. ParaskewyW 2013 r. na polską listę zabytków UNESCO trafiło 16 cerkwi z regionu Karpat (8 z Polski i 8 z Ukrainy). Jest to grupa cennych historycznie i ciekawych architektonicznie drewnianych cerkwi. Najstarsze z nich pochodzą z XV i XVI w. Świątynie prezentują różne typy architektury: huculski, halicki, bojkowski oraz łemkowski.