Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Archeologia i historia Polski

Historia jest wspaniałym przyczynkiem do poznawania regionów, które odwiedzamy. Nie ma takiego zakątka w naszym kraju, który nie miałby historii pełnej najróżniejszych starć, po którym nie stąpaliby wielcy ludzie, który nie obserwowałby rozwoju i upadków.

Opis

Region przyjazny turystom to ten, który potrafi wykorzystać wszystkie tajemnice historii i znane na ogół fakty by stworzyć pobyt na swoim terenie atrakcyjnym. W takim regionie historia wykorzystywana jest jako źródło emocji, używana jako magnes i przyczyna autentycznych przeżyć.

Historia Polski to na pozór historia ciągłych wojen i starć, jednak to także opowieść o wzlotach i upadkach, wielkich dokonaniach i nietuzinkowych postaciach, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich.

 

 

Wieluń. IV Europejskie Święto Bursztynu.

Wojowie Szlaku Bursztynowego podczas Europejskiego Święta Bursztynu

 

Pierwsze na ziemiach Polski ślady wczesnego człowieka odkryto na śląsku i pochodziły one sprzed 800 tys. lat. Przejście na osiadły tryb życia na terytoriach prapolskich dokonało się ok. 4 tys. lat p.n.e. W połowie pierwszego tysiąclecia n.e. ziemi dzisiejszej Polski były wyludnione, spowodowało to odpłynięcie German. Dopiero w VI w. do linii górnej Wisły przybyli Sklawenowie (zachodni odłam Słowian). Wiek VII n.e. stał się momentem rozkwitu gospodarczego, uprawy roli i powstawania pierwszych dużych osad.

 

Ktery. Grodzisko stożkowate o spłaszczonym wierzchołku oraz okolone wałem i fosą jest reliktem założenia mieszkalno-obronnego z XIII-XIV w

Ktery. Grodzisko stożkowate o spłaszczonym wierzchołku, okolone wałem i fosą

Za początek państwowości polskiej uznaje się czas panowania piasta Mieszka I – pierwszego władcy Polski, którego działanie potwierdzone jest historycznie. To właśnie on doprowadził do chrztu kraju w 966 r. Okres panowania Piastów jest bardzo zróżnicowany: od wielkiego znaczenia Polski za czasów Bolesława Chrobrego (jego wielkie zwycięstwa ze wszystkimi prawie sąsiadami), przez okres rozbicia dzielnicowego, aż po czasy zjednoczenia i rozwój jakiego doznała Polska za Kazimierza Wielkiego.

 

IV Europejskie Święto Bursztynu w Konopnicy - Razem z przyjaciółmi z Kalisza.

Wojowie Szlaku Bursztynowego podczas Europejskiego Święta Bursztynu

W połowie XIV w. w Polsce rozpoczynają się rządy Jagiellonów rozpoczęte od wielkiej bitwy rycerstwa europejskiego pod Grunwaldem. Wygrana z Krzyżakami spowodował wzrost znaczenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów (powstałej po unii personalnej polsko-litewskiej). Okres rządów Jagiellonów to okres rozwoju gospodarki, czas rozkwitu miast, sztuki i kultury. Złoty XVI w. został zakończony wzmocnieniem unii polsko-litewskiej, a także pierwszymi wolnymi elekcjami królów.

 

    Kraków. Królewski Zamek na Wawelu. Widok na wzgórze Wawelskie z mostu Dębnickiego Toruń. Ruiny Zamku Krzyżackiego Gdańsk. Centralne Muzeum Morskie

Kraków. Wawel                                      Toruń. Zamek krzyżacki                                            Gdańsk. Spichlerze

Czas elekcji nie wpłynął jednak pozytywnie i choć niektórzy władcy okazali się wielkimi postaciami (np. Stefan Batory, Jan III Sobieski) , to jednak był to czas ciągłych wojen zwłaszcza ze Szwedami, Tatarami, Rosją i Ukrainą. Czas ten doprowadził także do anarchii i do rozbiorów królestwa przez trzy sąsiednie mocarstwa – Prusy, Rosję i Austrię. 123 lata zaborów to okres przerywany burzliwymi powstaniami w latach 1794, 1830, 1846 i 1863. Niestety żadne z nich nie przyniosło powodzenia.

 

Obchody rocznicy śmierci Mjr Henryka „Hubala” Dobrzańskiego.

Obchody rocznicy śmierci mjr. Henryka „Hubala” Dobrzańskiego.

Niepodległość Polska uzyskuje w 1918 r. i razem z zakończeniem I wojny światowej wchodzi w okres wspaniałego rozkwitu i budowy młodego państwa. Dorastająca demokracja była szarpana ciągłymi awanturami politycznymi, jednak mimo wszystko Polska rozwijała się prężnie. Przerwała to tragiczna w skutkach napaść III Rzeszy oraz ZSRR we wrześniu 1939 r. Zakończenie wojny tylko na pozór wyzwoliło kraj spod okupacji, kolejnym okupantem okazała się Armia Czerwona, która wwiozła na swoich czołgach także komunistyczną władzę. Wielokrotnie wybuchały bunty przeciwko komunistom, jednak dopiero w 1989 r. udało się doprowadzić do obalenia rządów, co zapoczątkowało taki proces w całej Europie Wschodniej i Środkowej. W 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej co było ukoronowaniem rozwoju demokracji.

Każdy region uczestniczył w powyżej opisanych wydarzeniach. Wielkopolska z Gnieznem i Poznaniem uznawane są za kolebkę naszego państwa, tereny nadgraniczne nad Odrą pamiętają starcia z Rzeszą, a małopolska czasy świetności Piastów i Jagiellonów. Pomorze pamięta złoty wiek XVI i starcia ze Szwedami, którzy zresztą wdarli się w głąb kraju aż do Częstochowy. Podlasie i podkarpacie były świadkiem wędrówek wojsk w XVII w. Mazowsze stało się areną wydarzeń powstańczych z XIX w. Dolny i Górny Śląsk pamięta czasy kształtowania się młodej państwowości polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Cały obszar Polski był świadkiem walk i cierpień II wojny światowej. Wreszcie duże miasta (Poznań, Gdańsk, Szczecin, Łódź, Radom, Warszawa) stawały się areną walk z komunistami. Wymienione tutaj wydarzenia, mają charakter ogólnopolski, ale każdy region ma w historii przecież swoje lokalne wydarzenia, którymi może się szczycić. Na portalu map4U znaleźć można wiele z tych lokalozacji, na kartach w zakładkach tematycznych znajdują się informacje o regionach, które dbają o dobrą komunikacje z turystą i dają mu szanse na odkrycie swoich walorów historycznych.

 

Ożarów. Zrewitalizowany zespół dworski składający się z drewnianego dworu z 1757 r. z łamanym dachem polskim i dwoma alkierzami, parkiem z pomnikami przyrody i stawami, altaną oraz basztą widokową. Zespół ten jest Oddziałem Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.

Ożarów. Dwór modrzewiowy

Nasz portal daje możliwość wirtualnego zwiedzania kraju w unikalny sposób – „Szlakiem Pegaza”. Dzięki umieszczeniu na portalu zdjęć lotniczych wykonanych podczas lotu na niskim pułapie turyści mogą sami ocenić, na ile dany szlak jest dla nich atrakcyjny i stanowi rzeczywiście ścieżkę wśród walorów historycznych danego regionu. Staramy się, aby jak najwięcej obszarów było zilustrowanych w takiej formie, dając w ten sposób pełny ogląd na odwiedzane przez turystów tereny.

Jak widzisz, Drogi Turysto, Polska to kraj fascynujących dziejów. Nasz portal „map4U” poprowadzi Cię do wielu wyjątkowych miejsc, które kryją wspaniałą historię i znaleziska archeologiczne.

Na „map4U” znajdziesz dla siebie fascynujący i gościnny dla turystów szlak czy region.