Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Bolimowski Park Krajobrazowy

Bolimowski Park Krajobrazowy to przepiękny teren usytuowany w dolinie rzeki Rawki. Park utworzono w 1986 r., aby zapewnić ochronę ogromnej różnorodności gatunków zwierząt i cennym zbiorowiskom leśnym.

Powierzchnia: 23 134 ha

Opis

Park krajobrazowy to pozostałość historycznych puszcz: Bolimowskiej, Wiskickiej, Miedniewickiej, Korabiewskiej oraz Jaktorowskiej. Zbiorowiska te stanowią cenną przyrodniczą enklawę. Przez teren Puszczy przepływa rzeka Rawka, objęta ochroną w ramach rezerwatu przyrody Rzeka Rawka. Rzeka zachowała naturalny charakter rzeki nizinnej, a jej dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny. W parku istnieją rzadkie skupiska leśne:  bory mieszane z sosną i domieszką debu w drzewostanie, można spotkać także grąd typowy i wilgotny, a także łęgi jesionowo-olszowe, olsy i zarośla wierzbowe. Fauna jest bardzo bogata, żyją tu łosie, daniele, jelenie, dziki, sarny itd.

Ciekawostki

W ramach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego istnieją rezerwaty: Rawka, Polana Siwica, Chlebacz, Kopanicha, Puszcza Mariańska.

Na terenie parku znajduje się szereg polan śródleśnych, będących świadectwem historii tego obszaru. Są to ślady po działalności budników, którzy zajmowali się produkcją węgla drzewnego. Karczowali w tym celu fragmenty lasu a następnie wypalali je na węgiel. Ze względu na częste zmiany osad gdzie mieszkali (po wypaleniu fragmentu lasu przenosili się w inne miejsce) nie budowali solidnych domów a jedynie tymczasowe budy – stąd nazwy budnicy. Pozostałością po budnikach są właśnie polany, a także np. nazwa miejscowości Budy Grabskie, leżącej w obrębie parku.

Forma ochrony prawnej

Dz. U. Nr 92 z 16 kwietnia 2004 r., poz. 880, art. 16 ust. 1

Położenie obiektu

Bolimowski Park Krajobrazowy obejmuje (23130 ha) kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, rozciągającej się pomiędzy Skierniewicami, Łowiczem, Bolimowem i Żyrardowem.

Dostępność

Bez ograniczeń.