Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich powstał w 1996 r. na terenie gmin: Łódź, Nowosolna, Brzeziny, Stryków, Dmosin i Zgierz. Obszar całego parku to 10 747 hektarów, a jego otulina to ok. 3000 ha.

Powierzchnia: 11 640 ha

Opis

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich powstał w 1996 r. na terenie gmin: Łódź, Nowosolna, Brzeziny, Stryków, Dmosin i Zgierz. Obszar całego parku to 10 747 hektarów, a jego otulina to ok. 3000 ha.

Park został założony by chronić unikalne wyżynne krajobrazy na terenie Polski Środkowej, które występują w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Piękny charakter wyżynny nadają parkowi duże wysokości względne. Można to obserwować z wielu punktów widokowych znajdujących się na terenie chronionym (m.in. w okolicach Teolina, Borchówki, Dąbrowy, Janowa, Plichtowa). Umożliwiają one podziwianie panoramy – nieskażonego budownictwem przemysłowym – krajobrazu.

Park jest stosunkowo mało zalesiony, gdyż stanowi ono tylko 28 %. W jego granicach znajdują się jednak ciekawe elementy przyrody. W skład Parku wchodzi Las Janinowski, największy w centralnej Polsce las Bukowy oraz największy kompleks leśny w granicach miasta, czyli Las Łagiewnicki. Przez PKWŁ przechodzi także wiele rzek m.in. Bzura, Moszczenica, Mrożyca, Mroga, Miazga, tworząc dosyć gęstą sieć wodną, co powoduje powstawanie torfowisk i wielość roślin wodnych, powstawanie szuwarów, kwietnych łąk. Także przez park przebiega dział wodny I rzędu.

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty parku chronione są w rezerwatach przyrody:

* Las Łagiewnicki – 69,85 ha,

* Struga Dobieszkowska – 37,65 ha,

* Parowy Janinowskie – 41,66 ha.

Planowane jest założenie rezerwatu Torfowisko Żabieniec. Ponadto utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy Górna Mrożyca.

Dodatkowym walorem Parku jest nagromadzenie cennych obiektów kulturowych, m.in. średniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach (z VI-IX wieku), klasycystyczny dwór w Byszewach (gdzie często bywał Jarosław Iwaszkiewicz), parki podworskie i zespoły pałacowo-parkowe w Łagiewnikach, Klęku, Dobieszkowie (oraz zachowany w stanie szczątkowym park w Niesułkowie), czy obiekty sakralne w Dobrej, Niesułkowie, Starych Skoszewach, Łagiewnikach i Łodzi (przy ul. Wycieczkowej).

Ciekawostki

Najwyższy punkt: 284,1 m n.p.m. (tzw. wzgórze "Radary", koło miejscowości Dąbrowa).

Najniższy punkt: 150 m n.p.m. (dolina Mrożycy w Niesułkowie).