Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Przedborski Park Krajobrazowy

Park powołany do istnienia w 1988 r. o powierzchni 16 640 ha, leży na granicy dwóch województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Piękny fragment naturalnego krajobrazu zachęca tutaj do wypoczynku na łonie natury.

Powierzchnia: 16 412 ha

Opis

Przedborski Park Krajobrazowy obejmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Pasma Przedborsko-Małogoskiego zajmującego centralną część parku oraz Niecki Włoszczowskiej, Wzgórz Łopuszańskich i Opoczyńskich. Strefa ochronna parku po stronie północno-zachodniej (obszar województwa łódzkiego) opiera się o krawędź doliny Pilicy sięgając do Przedborza.

Malowniczość i różnorodność krajobrazu z urozmaiconą rzeźbą terenu stanowi o obecności wielu punktów widokowych z rozległymi panoramami, które są szczególnymi walorami tego naturalnego kompleksu. Wielkie kompleksy leśne oraz czyste wody powierzchniowe, bogata fauna, flora i tradycyjne formy gospodarki rolnej jak również obecność zabytków architektury i tradycyjnej kultury ludowej stanowią walory turystyczne tego miejsca.
Głównym celem istnienia parku jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów, stworzenie systemu skutecznej ochrony najcenniejszych obiektów – rezerwatów i pomników przyrody oraz udostępnienie terenu dla zrównoważonej turystyki.

Ciekawostki

W przeszłości król Polski Kazimierz Wielki polował na terenach Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Według źródeł historycznych w 1370 r. spadł z konia w miejscowości Żeleźnica i doznał obrażeń, które przyczyniły się do jego śmierci.

Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych tworzą trzy parki krajobrazowe: Przedborski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy oraz Spalski Park Krajobrazowy.

Forma ochrony prawnej

Na terenie parku utworzono rezerwaty przyrody:

 • Bukowa Góra,
 • Murawy Dobromierskie,
 • Piskorzeniec,
 • Czarna Rózga,
 • Oleszno.

Położenie obiektu

Przedborski Park Krajobrazowy jest położony na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Rozpościera się od doliny Czarnej Włoszczowskiej na południu po północną część Pasma Przedborsko-Małogoskiego.

Do Przedborskiego Parku Krajobrazowego prowadzą wszystkie główne drogi z Przedborza znajdujące się po wschodniej stronie rzeki Pilicy w kierunku miejscowości Rączki, Góry Mokre, Piskorzeniec i Przyłanki.

Dostępność

Bez ograniczeń.

Źródła, informacje w Internecie

R. Olaczek, Z. Wnuk, „Przedborski Park Krajobrazowy”, 1992, Rzeszów.

Właściciel, zarządzający

Dyrekcja Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.

Dyrektor ZNPK: Piotr Wypych.

Z-ca Dyrektora ZNPK (Oddział w Przedborzu): Witold Sobolewski.

Inne

Kontakt:

 • Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy
  97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 106,
 • Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Oddział w Przedborzu
  97-570 Przedbórz, ul. ul. Krakowska 28.