Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

Park o interesującym krajobrazie słabo przekształconych dolin Warty, Oleśnicy, Widawki, Grabi, Niecieczy i Wierznicy z licznymi meandrami i starorzeczami, które zachowały swój naturalny charakter.

Powierzchnia: 25 500 ha

Opis

Park został utworzony 14 września 1989. Powierzchnia Parku wynosi 25 330 ha. Przedmiotem ochrony jest krajobraz naturalnych dolin rzecznych Warty i jej lewobrzeżnego dopływu Oleśnicy, znajdujących się na terenie powiatu wieluńskiego, a także Widawki, Grabi, Niecieczy i Wierznicy z licznymi meandrami i starorzeczami.

Obszar Parku wyróżnia się w swoim otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu, zwłaszcza malowniczymi przełomami Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 45 metrów. Najatrakcyjniejsze strefy widokowe na terenie powiatu wieluńskiego występują w okolicach Konopnicy i Strobina.

PKMWiW, ze względu na stosunkowo małe zmiany spowodowane działalnością człowieka, jest terenem bardzo interesującym pod względem botanicznym.
Na obszarze Parku występuje ok. 600 gatunków roślin naczyniowych z różnorodnych grup siedliskowych. Szczególnie bogata jest flora łąkowa, bagienna i wodna. Na stromych, nasłonecznionych wapiennych zboczach spotyka się murawy kserotermiczne, stanowiące dużą osobliwość w centrum Polski. Naturalne koryta rzek, strumienie, starorzecza, torfowiska i tereny podmokłe dają schronienie dla wielu, często rzadkich, gatunków zwierząt.

Na terenie Parku w granicach powiatu wieluńskiego znajduje się rezerwat leśny Hołda, 17 pomnikowych drzew w Konopnicy, Rychłocicach i Strobinie oraz użytek ekologiczny „Szynkielów”. W jego granicach, poza terenem powiatu wieluńskiego, znajdują się trzy rezerwaty: torfowiskowy – Grabica, torfowiskowo-leśny – Korzeń i florystyczny – Winnica, chroniący murawy i zarośla kserotermiczne na stromym stoku doliny rzeki Warty.

Krajobraz Parku kształtują interesujące przykłady zabytkowych założeń dworskich (Rychłocice, Wielgie, Konopnica), okazałe grodzisko dominujące nad doliną Warty w Konopnicy i przykłady budownictwa drewnianego w Rychłociach i Konopnicy.

Forma ochrony prawnej

Park krajobrazowy – obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju (wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Położenie obiektu

Województwo łódzkie. W międzyrzeczu Warty i Widawki.

Dojazd drogą powiatową nr 481.

Źródła, informacje w Internecie

  1. J. Mokras-Grabowska, P. Rzeńca, Województwo Łódzkie przewodnik turystyczny, Wyd. ROT WŁ, 2007, Łódź;
  2. Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, mapa przyrodniczo-turystyczna, 1:50 000, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych;
  3. www.przyroda.lodzkie.pl;
  4. www.dspk.pl;
  5. www.ziemialodzka.p.

Właściciel, zarządzający

Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych
98-200 Sieradz, ul. Rycerska 2A
tel./fax 43 822 62 20
e-mail: dspk@onet.pl

Dokumenty