Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Sulejowski Park Krajobrazowy

Sulejowski Park Krajobrazowy chroni wyjątkowy krajobrazowo odcinek doliny Pilicy. „Sercem” parku jest meandrująca rzeka, na której utworzono Zalew Sulejowski. W lasach, niegdyś będących częścią Puszczy Pilickiej, odnajdziesz liczne rezerwaty przyrody.

Powierzchnia: 16 832 ha

Opis

Sulejowski Park Krajobrazowy powstał w 1994 r. i wraz z otuliną zajmuje obszar 56 371 ha. Wraz ze strefą ochronną leży w całości w granicach województwa łódzkiego.

Na terenie parku krajobrazowego stworzono 11 rezerwatów przyrody. Przez jego teren przebiega ścieżka rowerowa im. Zygmunta Goliata (pomysłodawca i współtwórca ścieżki). Ochronie podlega tutaj krajobraz rzeczny wzdłuż doliny rzeki Pilicy oraz obiekty przyrody nieożywionej.

Najbardziej znanym obiektem na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego jest Zalew Sulejowski, stworzony na rzece Pilicy w l. 1969–1973. Początkowo miał służyć przede wszystkim jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a także źródło wody pitnej dla Łodzi. Z biegiem czasu rosło jednak znaczenie funkcji rekreacyjnej. Dziś jest to jedno z najpopularniejszych miejsc weekendowego i wakacyjnego wypoczynku dla mieszkańców centralnej Polski.

Ciekawostki

Sulejowski Park Krajobrazowy należy wraz z Przedborskim i Spalskim Parkiem Krajobrazowym do Zespołu Nadpilickich Parków Krajobrazowych.

Forma ochrony prawnej

W parku ochronie podlegają najcenniejsze przyrodniczo tereny przyległe – w tym leśne, będące pozostałością Puszczy Pilickiej z fragmentami przyrody naturalnej, chronionymi w 11 rezerwatach, zespołach przyrodniczo-krajobrazowych i użytkach ekologicznych.

Szczegółowe ustalenia określające zasady gospodarowania na terenie parku krajobrazowego określa Plan Ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Położenie obiektu

Sulejowski Park Krajobrazowy znajduje się w środkowej części doliny Pilicy (od Skotnik i Łęgu Ręczyńskiego na południu po Smardzewice i Swolszewice Małe koło Tomaszowa Mazowieckiego na północy). Na Równinie Piotrkowskiej obejmuje teren do rejonu granicy Piotrkowa Trybunalskiego. Leży na terenie gmin: Ręczno, Aleksandrów, Tomaszów Mazowiecki, Sulejów, Wolbórz, Mniszków. Pewne części parku znajdują się również w Piotrkowie Trybunalskim.

Dostępność

Dostępność całoroczna.

Źródła, informacje w Internecie

  • J. Mokras-Grabowska, P. Rzeńca, 2007, „Województwo Łódzkie – przewodnik turystyczny”, Wyd. ROTWŁ, Łódź.
  • P. Wypych, „Mapa. Przyroda”, Urząd Marszałkowski w Łodzi.