Facebook
Konkurs fotograficzny

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Prześlij nam ciekawe zdjęcia atrakcyjnych miejsc w Polsce i wygrywaj cenne nagrody!


więcej...

Konkurs filmowy

Obejrzyj inspiracje do brania udziału w wydarzeniach atrakcyjnych dla turystów aktywnych. Przekaż swój film w innym ciekawym temacie. Każdy film będzie zgłoszony do konkursu. Autor filmu najlepszego w danym roku wygra tablet.

więcej...

Pobierz bezpłatnie
Ankieta

Spalski Park Krajobrazowy

Spalski Park Krajobrazowy to jeden z siedmiu parków krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Został utworzony w 1995 r. w celu ochrony cennej pod względem przyrodniczym doliny rzeki Pilicy.

Powierzchnia: 12 854 ha

Opis

Spalski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię ok. 13 tys. ha, a jego otulina to ok. 24 tys. ha. Znajduje się na terenie ośmiu gmin powiatu tomaszowskeigo i opoczyńskiego: Inowłódz, Poświętne, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Czerniewice, Opoczno i Sławno. Głównym jego atutem jest dolina rzeki Pilicy oraz rozległe kompleksy leśne stanowiące fragment dawnej Puszczy Pilickiej. Meandrująca rzeka posiada wybitne walory krajobrazowe, stwarza też dobre warunki siedliskowe dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie Parku i w jego okolicach znajdują się nie tylko atrakcje przyrodnicze, ale również wiele ciekawych zabytków (m. in. romański kościół św. Idziego w Inowłodzu, dawne zabudowania carskie w Spale oraz szereg atrakcji w Tomaszowie Mazowieckim). Spalski Park Krajobrazowy to doskonałe miejsce do uprawiania różnego rodzaju turystyki. Szczególnie popularne wśród odwiedzających są spływy kajakowe po Pilicy.

Ciekawostki

Spalski Park Krajobrazowy (obok Sulejowskiego i Przedborskiego) wchodzi w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, którego siedziba znajduje się w Moszczenicy.

Forma ochrony prawnej

Park krajobrazowy utworzony w celu ochrony obszaru o dobrze zachowanych cechach krajobrazu naturalnego z bogatym i różnorodnym światem roślinnym i zwierzęcym.

Położenie obiektu

Park znajduje się w Polsce centralnej. Z dużych miast najlepszą bazę wypadową na jego teren stanowi Tomaszów Mazowiecki.

Właściciel, zarządzający

Zarząd: Zespół Nadpilickich Parków Krajobrazowych